Welkom op cultuursubsidie.nl, een website van het Ministerie van OCW. 

Op deze site vindt u informatie over:

  • het aanvragen en verantwoorden van cultuursubsidies bij het Ministerie van OCW, de basisinfrastructuur voor cultuur (afgekort BIS);
  • de te gebruiken systemen (SubsidieManagementSysteem - afgekort SMS) bij het aanvragen en verantwoorden (en speellijsten) van de cultuursubsidies;
  • andere subsidieverstrekkers binnen de cultuursector.

Infographic BIS 2017-2020

Hier vindt u de infographic  van de culturele basisinfrastructuur (afgekort BIS) 2017 - 2020.