Welkom op cultuursubsidie.nl, een website van het Ministerie van OCW. 

Op deze site vindt u informatie over:

  • het aanvragen en verantwoorden van cultuursubsidies bij het Ministerie van OCW, de basisinfrastructuur voor cultuur (afgekort BIS);
  • het te gebruiken systeem (AIMS) bij het aanvragen en verantwoorden van de cultuursubsidies;
  • andere subsidieverstrekkers binnen de cultuursector.

Infographic BIS 2021-2024

Hier vindt u de infographic  van de culturele basisinfrastructuur (afgekort BIS) 2021 - 2024.