Film

De kwaliteit, zichtbaarheid en toegankelijkheid van Nederlandse audiovisuele producties zijn belangrijk voor het ministerie van OCW. Daarom financiert het ministerie festivals voor film en documentaire in de basisinfrastructuur. Daarnaast stimuleert het ministerie een divers en hoogstaand filmaanbod via het Nederlands Filmfonds.

Investeringen in film

Het ministerie van OCW zet in op eigenzinnige films. Het ministerie volgt het advies van de Raad voor Cultuur om de platformfunctie van Nederlandse filmfestivals te versterken, en investeert € 750.000 in die categorie.

De minister vraagt het Nederlands Filmfonds om meer ruimte te creëren voor de ontwikkeling van projecten en de autonomie van makers. Scherpe keuzes bij de kwaliteit van films moeten zorgen voor meer geld voor minder films. Het Nederlands Filmfonds ontvangt jaarlijks € 2.300.000 extra, geld dat bestemd is voor educatie.

In de basisinfrastructuur is ruimte voor vijftien instellingen voor de ontwikkeling van talent en het verdiepen van een discipline of genre. Instellingen werkzaam in de podiumkunsten, beeldende kunst, film, letteren of ontwerp of instellingen die cross-sectoraal werken kunnen hiervoor een aanvraag indienen.