Cookies

Cultuursubsidie.nl maakt gebruik van cookies die surfgedrag bijhouden. Dit zijn analytische cookies. Daarmee krijgen we inzicht in hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren.

Algemene informatie over cookies vindt u op Rijksoverheid.nl.

Cultuursubsidie.nl maakt gebruik van een cookie om het contactformulier juist te kunnen afhandelen. Deze cookie (form_map_id) onthoudt de ingevulde waarden in het formulier, totdat het formulier is verzonden. Aan het eind van de bezoeksessie wordt deze cookie automatisch verwijderd.