Musea

Musea spelen een belangrijke rol bij het bewaren van de schatten uit ons verleden en de kennismaking van nieuwe generaties met dit verleden. Zij hebben grote waarde op het gebied van kunst, geschiedenis en wetenschap.

Investeringen in 2025-2028 in musea | € 5.03 mln

In deze periode wordt totaal € 5.033.400 geïnvesteerd in musea:

  • Regionale musea: € 3.355.600 | 12 plekken
  • Netwerk- of platformfunctie sectorcollecties podiumkunsten: € 1.118.500 | 1 plek
  • Beheer, behoud en ontsluiting sectorcollecties podiumkunsten en vormgeving: € 559.300 | 1 plek

Investeringen in 2021-2024 in musea

De financiering van musea die werken uit de rijkscollectie beheren en tentoonstellen is veranderd in de periode 2021-2024. Subsidie voor het organiseren van tentoonstellingen en andere activiteiten maakt niet meer deel uit van de basisinfrastructuur (BIS), maar is verhuisd naar de Erfgoedwet.

Op advies van de Raad voor Cultuur subsidieert het ministerie van OCW twaalf regionale musea. Bovendien maakt het ministerie € 1.000.000 vrij voor kleinere musea via subsidies van het Mondriaan Fonds. Daarnaast investeert het ministerie € 1.500.000 in een museum voor fotografie en € 1.000.000 in een nationale voorziening slavernijverleden.

Erfgoedmusea

Er vallen 26 Nederlandse musea onder de Erfgoedwet. De musea beheren stukken uit de Rijkscollectie. Deze werken zijn eigendom van de staat. In de periode 2021-2024 krijgen erfgoedmusea voor hun publieksactiviteiten geen subsidie meer via de BIS. Hun financiering wordt geregeld via de Erfgoedwet.