Ondersteunende instellingen

Bij een sterke cultuursector hoort een goede ondersteuningsstructuur. Ondersteunende instellingen staan culturele instellingen bij en versterken de culturele sector in Nederland.

Investeringen in ondersteunende instellingen

Het ministerie van OCW kiest in de periode 2021 - 2024 voor versterking van de bestaande structuur van ondersteunende instellingen. Het ministerie heeft daarbij gekeken naar de verschillende behoeften per discipline. Zowel per sector als bovensectoraal investeert het ministerie in ondersteunende instellingen; van educatie tot digitalisering en van ondernemerschap tot onderzoek.

BIS-subsidies voor ondersteunende instellingen

Om BIS-subsidie te kunnen aanvragen moet een instelling ‒ naast de algemene subsidiecriteria ‒ aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen. Let op, hieronder vindt u alleen een samenvatting van de belangrijkste voorwaarden. De complete, juridisch bindende lijst staat in de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021–2024.

Ondersteunende instellingen voor specifieke sectoren 

 • Beheer, behoud en ontsluiting sectorcollecties podiumkunsten en vormgeving € 500.000
 • Netwerk- en platformfunctie sectorcollecties podiumkunsten € 1.000.000
 • Ondersteunende instelling ontwerp € 1.625.000
 • Ondersteunende instelling film € 2.081.000
 • Ondersteunende instellingen letteren € 3.789.000

Bovensectorale instellingen

De bovensectorale ondersteunende instellingen ondersteunen iedereen in de cultuursector, ongeacht de discipline.

 • Bovensectorale ondersteunende instelling cultuureducatie en participatie € 5.103.000
 • Bovensectorale ondersteunende instelling internationaal cultuurbeleid € 984.000
 • Bovensectorale ondersteunende instelling digitalisering € 864.000
 • Bovensectorale ondersteunende instelling onderzoek en statistiek € 1.261.500
 • Bovensectorale ondersteunende instelling professionalisering en ondernemerschap € 1.685.000
 • Bovensectorale ondersteunende instelling debat en reflectie € 250.000

Meer informatie

De aanvraagprocedure

Hoe werkt de aanvraagmodule, en hoe worden de aanvragen beoordeeld?