Ondersteunende instellingen

Bij een sterke cultuursector hoort een goede ondersteuningsstructuur. Ondersteunende instellingen staan culturele instellingen bij en versterken de culturele sector in Nederland.

Investeringen in 2025-2028 in ondersteunende instellingen

Het ministerie van OCW kiest ook in de periode 2025-2028 voor versterking van de bestaande structuur van ondersteunende instellingen. Zowel per sector als bovensectoraal investeert het ministerie in ondersteunende instellingen.

Investeringen in 2021-2024 in ondersteunende instellingen

Het ministerie van OCW kiest in de periode 2021 - 2024 voor versterking van de bestaande structuur van ondersteunende instellingen. Het ministerie heeft daarbij gekeken naar de verschillende behoeften per discipline. Zowel per sector als bovensectoraal investeert het ministerie in ondersteunende instellingen; van educatie tot digitalisering en van ondernemerschap tot onderzoek.

Het ministerie van OCW verleent subsidie aan: 

Ondersteunende instellingen voor specifieke sectoren

Bovensectorale instellingen