Ontwikkeling en vernieuwing

De minister van OCW wil dat de cultuur die het rijk ondersteunt een goede afspiegeling is van verschillende ontwikkelingen in de cultuursector en voorkeuren in de samenleving. Om nieuwe vormen, genres en verhalen een plaats te geven, verbreedt het ministerie van OCW de culturele basisinfrastructuur (BIS).

Investeringen in ontwikkeling en vernieuwing

In de nieuwe cultuurperiode maakt het ministerie van OCW ruimte voor genres die een breed, jong en gevarieerd publiek bereiken. Daarom is er subsidie beschikbaar voor festivals in de podiumkunsten, ontwerp, beeldende kunst en letteren. Ook wordt er geïnvesteerd in jeugdpodiumkunsten en muziekensembles.

Instellingen gericht op talentontwikkeling of verdieping van een discipline of genre kunnen subsidie aanvragen in de nieuwe categorie Ontwikkelinstellingen. Het ministerie van OCW zet hiervoor € 8.700.000 in.

Meer informatie

De aanvraagprocedure

Hoe werkt de aanvraagmodule, en hoe worden de aanvragen beoordeeld?