Ontwikkeling en vernieuwing

De minister van OCW wil dat de cultuur die het rijk ondersteunt een goede afspiegeling is van verschillende ontwikkelingen in de cultuursector en voorkeuren in de samenleving. Om nieuwe vormen, genres en verhalen een plaats te geven, heeft het ministerie van OCW de culturele basisinfrastructuur (BIS) verbreed.

Investeringen in 2025-2028 in ontwikkeling en vernieuwing | € 10,22 mln

In deze periode wordt totaal € 10.216.700 geïnvesteerd in ontwikkelinstellingen. Er zijn 16 plekken beschikbaar.

Investeringen in 2021-2024 in ontwikkeling en vernieuwing

In de periode 2021-2024 heeft het ministerie van OCW ruimte gemaakt voor genres die een breed, jong en gevarieerd publiek bereiken. Daarom is er subsidie beschikbaar voor festivals in de podiumkunsten, ontwerp, beeldende kunst en letteren. Ook wordt er geïnvesteerd in jeugdpodiumkunsten en muziekensembles.

Het gaat hierbij om instellingen gericht op talentontwikkeling of verdieping van een discipline of genre. Het ministerie van OCW zet hiervoor € 8.700.000 in.