Rijkscultuurfondsen

De zes cultuurfondsen zijn actief binnen alle culturele disciplines: architectuur, digitale cultuur en vormgeving, beeldende kunst, erfgoed, film, letteren, podiumkunsten en cultuurparticipatie en -educatie. Zij zorgen voor doorstroming, vernieuwing, talentontwikkeling en zoeken actief naar verbinding met publiek, makers, kunstenaars en regio. De fondsen financieren instellingen en ondersteunen makers en projecten.

Fonds Podiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten: muziek, muziektheater, dans, theater en festivals.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.

Het Stimuleringsfonds wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de professionele ontwerppraktijk binnen en vooral ook tussen de disciplines architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Onderdeel van dit streven is de interdisciplinaire wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en economische domein. Het Stimuleringsfonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie. 

Mondriaan Fonds voor beeldende kunst en erfgoed

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed dat in opdracht van het Rijk bijdraagt aan bijzondere projecten en zo het kunst- en erfgoedlandschap in Nederland onderhoudt en stimuleert. Het Mondriaan Fonds doet dit met bijdragen aan kunstenaars, curatoren, onderzoekers, tentoonstellingsruimtes, archieven, galeries, opdrachtgevers in binnen- en buitenland en aan musea en andere erfgoedinstellingen.

Per jaar worden honderden projecten in Nederland en daarbuiten ondersteund. Daarnaast biedt het fonds stimuleringsprogramma’s voor innovatie en promotie, die aanjagen en agenderen. Het Mondriaan Fonds is producent en organisator van de tweejaarlijkse Nederlandse inzending voor de Biënnale van Venetië en van de Prix de Rome, de belangrijkste en oudste kunstprijs van Nederland.

Filmfonds voor filmmakers

De missie van het Nederlands Filmfonds is het stimuleren van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod en het bevorderen van een voor de filmkunst ontvankelijk (productie)klimaat in Nederland. Het Fonds richt zich op de professionele, onafhankelijke filmsector en verstrekt financiële bijdragen voor:

  • ontwikkeling, realisering en distributie van filmproducties: speelfilms, documentaires, animatiefilms, onderzoek & experiment en korte films;
  • filmactiviteiten zoals festivals, filmbijeenkomsten, filmeducatiehubs, publicaties & onderzoek en talentontwikkeling door middel van training buiten het maakproces om.

Nederlands Letterenfonds voor schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals

Het Nederlands Letterenfonds ondersteunt de Nederlandse en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Het fonds geeft beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers, tijdschriften en festivals en zet zich in voor een rijk en divers literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in het boekenvak en de wereld van het woord. Ook stimuleert het internationaal de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur.

Fonds voor Cultuurparticipatie voor deelname aan cultuurprojecten

Het Fonds voor Cultuurparticipatie geeft subsidies aan culturele initiatieven in het hele land. Want iedereen verdient de kans om op zijn of haar eigen manier met cultuur bezig te zijn, op school of in de vrije tijd.

We zijn allemaal aangeraakt of gevormd door cultuur. En andersom: iedereen doet, in welke vorm dan ook, mee aan het maken van cultuur. Daarom geeft het Fonds subsidies aan culturele initiatieven in het hele land. Van Zeeland tot Groningen. Van groot tot klein. Dwars door alle disciplines heen.