Het culturele subsidiestelsel

Cultuur is van en voor iedereen. Daarom wil de Rijksoverheid dat zoveel mogelijk mensen in Nederland toegang hebben tot cultuur van hoge kwaliteit. De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat het landelijke cultuurbeleid het beste bevat dat het culturele leven te bieden heeft. Ook nieuwe vormen, andere genres en ander publiek hebben hierin een plaats.

De Rijksoverheid steunt cultuur op verschillende manieren. Dat doen we door het verstrekken van subsidies in ons landelijke subsidiestelsel, maar ook door het uitvoeren van programma’s op het gebied van cultuureducatie en participatie. Ook zijn er zes Rijkscultuurfondsen die subsidies verstrekken aan instellingen, kunstenaars en makers. Naast het Rijk spelen provincies en gemeenten een belangrijke rol in de publieke financiering van cultuur. Zij zijn dan ook belangrijke samenwerkingspartners in de ondersteuning van cultuur.

Subsidiestelsel

Het landelijke culturele subsidiestelsel noemen we de culturele basisinfrastructuur (BIS). Binnen de BIS wordt subsidie verstrekt aan culturele instellingen en aan de landelijke cultuurfondsen. Hierbij is onder meer aandacht voor onder andere podiumkunsten, musea, beeldende kunst, mode, film, letteren, urban, ontwerp, festivals, nieuwe genres en cross-overs.

In de periode 2021-2024 is binnen de BIS ruimte voor 116 subsidieplekken voor culturele instellingen. Daarnaast financiert het ministerie zes Rijkscultuurfondsen.

Wat is nieuw in de periode 2021-2024?

Verbreding en vernieuwing zijn een noodzaak om het cultuuraanbod bij de tijd en aantrekkelijk te houden voor de hele bevolking. In 2021-2024 biedt de Rijksoverheid daarom in de BIS ruimte aan andere genres. Zo is er meer ruimte voor festivals, ontwikkelinstellingen, jeugdpodiumkunsten, regionale musea en muziekensembles. Ook staat in deze periode een eerlijke beloning van alle werkenden in de sector voorop.

Het ministerie van OCW heeft een video gemaakt over de nieuwe cultuurperiode.

Infographic subsidiebedragen

Deze infographic toont de totale subsidiebedragen die jaarlijks beschikbaar zijn in de nieuwe cultuurperiode. Op de pagina's van de subsidiecategorieën worden deze bedragen verder uitgesplitst.