Beeldende Kunst

Beeldende kunst komt voor in vele gedaantes voor: van digitaal tot olieverf, en van sculptuur tot installatie. Beeldende kunst laat ons de wereld in andere perspectieven zien. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat brede groepen in de samenleving in contact komen met beeldende kunst en investeert flink in deze categorie.

Investeringen in 2025-2028 in beeldende kunst | € 47,47 mln 

In deze periode wordt totaal € 47.471.000 geïnvesteerd in beeldende kunst:

  • Presentatie-instellingen € 4.007.700 | 6 plekken
  • Postacademische instellingen € 5.881.300 | 5 plekken
  • Mondriaan Fonds € 37.582.000

Investeringen in 2021-2024 in beeldende kunst

Er is plek voor zes presentatie-instellingen in de basisinfrastructuur (BIS). Het ministerie investeert per jaar € 900.000 in deze instellingen, onder andere voor een eerlijke beloning. Het ministerie continueert in de nieuwe cultuurperiode de investering van € 700.000 in postacademische instellingen. Het Mondriaan Fonds krijgt € 1.850.000 per jaar extra voor de meerjarige regeling voor presentatie-instellingen, ook met een betere beloning voor kunstenaars als doel.

Het ministerie van OCW verstrekt in de periode 2021-2024 subsidie aan drie festivals die zich richten op ontwerp, beeldende kunst of een combinatie van disciplines. Zie hiervoor de pagina over festivals voor ontwerp en beeldende kunst.

Ontwikkelinstellingen

In de basisinfrastructuur 2021-2024 zitten ook vijftien instellingen voor de ontwikkeling van talent en het verdiepen van een discipline of genre. Het gaat dan om instellingen werkzaam in de podiumkunsten, beeldende kunst, film, letteren of ontwerp of instellingen die cross-sectoraal werken.