Ontwerp

Ontwerp bestaat uit vele disciplines, zoals architectuur, vormgeving, mode, digitale cultuur en gaming. Nederlands ontwerp staat internationaal in hoog aanzien. Daarom blijft het ministerie van OCW in ontwerp investeren, zowel in de culturele basisinfrastructuur (BIS) als via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Investeringen in 2025-2028 in ontwerp | € 24,03 mln

In deze periode wordt totaal € 24.024.500 geïnvesteerd in ontwerp: 
  • Ondersteunende instelling: € 1.817.600 | 1 plek
  • Festival Design: € 1.118.500 | 1 plek 
  • Future lab design en technologie: € 1.618.500 | 2 plekken
  • Festivals ontwerp, beeldende  kunst of cross-over: € 1.565.900 mln | 3 plekken
  • Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: € 17.904.000 

Investeringen in 2021-2024 in ontwerp

In de periode 2021-2024 stimuleert het ministerie van OCW talentontwikkeling, experiment en onderzoek van Nederlands ontwerp. Internationale presentatie en goed opdrachtgeverschap zijn daarbij belangrijk. Het ministerie investeert € 1.600.000 in een futurelab en een designfestival. Daarnaast is er ruimte voor drie festivals op het terrein van ontwerp, beeldende kunst of crossovers. Het stimuleringsfonds Creatieve Industrie krijgt jaarlijks € 1.920.000 om te investeren in talentontwikkeling en vernieuwing.

Ontwikkelinstellingen

In de basisinfrastructuur 2021-2024 zitten ook vijftien instellingen voor de ontwikkeling van talent en het verdiepen van een discipline of genre. Het gaat dan om instellingen werkzaam in de podiumkunsten, beeldende kunst, film, letteren of ontwerp of instellingen die cross-sectoraal werken.