Letteren

Het ministerie van OCW hecht aan een levendig literair klimaat. Door te lezen leren mensen makkelijker en ontwikkelen ze zich beter. Het is belangrijk dat mensen blijven lezen. Daarom stimuleert het ministerie van OCW vernieuwing en verbreding van de literatuur, via het Nederlands Letterenfonds en in de culturele basisinfrastructuur.

Investeringen in letteren

In het nieuwe cultuurstelsel wordt € 300.000 geïnvesteerd in een festival voor de letteren. Voor een betere integratie van het letterenbeleid vraagt de minister van OCW het Nederlands Letterenfonds en andere lettereninstellingen hun beleidsplannen onderling goed af te stemmen. Het ministerie investeert bovendien in twee ondersteunende instellingen voor de letteren.

In de basisinfrastructuur is ruimte voor vijftien instellingen voor de ontwikkeling van talent en het verdiepen van een discipline of genre. Instellingen werkzaam in de podiumkunsten, beeldende kunst, film, letteren of ontwerp of instellingen die cross-sectoraal werken kunnen hiervoor een aanvraag indienen.

Meer informatie

De aanvraagprocedure

Hoe werkt de aanvraagmodule, en hoe worden de aanvragen beoordeeld?