Letteren

Het ministerie van OCW hecht aan een levendig literair klimaat. Door te lezen leren mensen makkelijker en ontwikkelen ze zich beter. Het is belangrijk dat mensen blijven lezen. Daarom stimuleert het ministerie van OCW vernieuwing en verbreding van de literatuur, via het Nederlands Letterenfonds en in de culturele basisinfrastructuur.

Investeringen in 2025-2028 in letteren | € 21,54 mln

In deze periode wordt totaal € 21.536.700 geïnvesteerd in letteren:

  • Ondersteunende instellingen: € 5.338.100 | 4 plekken
  • Festival: € 585.600 | 1 plek
  • Nederlands Letterenfonds: € 15.613.000 

Investeringen in 2021-2024 in letteren

In de periode 2021-2024 wordt € 300.000 geïnvesteerd in een festival voor de letteren. Voor een betere integratie van het letterenbeleid heeft de minister van OCW het Nederlands Letterenfonds en andere lettereninstellingen gevraagd hun beleidsplannen onderling goed af te stemmen. Het ministerie investeert bovendien in twee ondersteunende instellingen voor de letteren.

Ontwikkelinstellingen

In de basisinfrastructuur 2021-2024 zitten ook vijftien instellingen voor de ontwikkeling van talent en het verdiepen van een discipline of genre. Het gaat dan om instellingen werkzaam in de podiumkunsten, beeldende kunst, film, letteren of ontwerp of instellingen die cross-sectoraal werken.