Jeugdpodiumkunsten

Investeringen in podiumkunsten voor de jeugd

Om toekomstig publiek meer in aanraking te brengen met de podiumkunsten breidt het ministerie het maximaal aantal jeugdgezelschappen in de BIS uit naar vijftien. Het genre jeugdtheater is verbreed naar alle podiumkunsten. Het ministerie investeert in de nieuwe periode jaarlijks € 1.850.000 in deze categorie. 


Het totale subsidiebedrag is maximaal € 10.236.000. Wanneer een instelling binnen de BIS-categorie Dans subsidie ontvangt voor de productie en distributie van jeugddans, kan die instelling voor dat jeugdaanbod niet ook subsidie ontvangen in de categorie jeugdpodiumkunsten.

Aanvragen BIS-subsidie voor jeugdpodiumkunsten

Om BIS-subsidie te kunnen aanvragen moet een instelling ‒ naast de algemene subsidiecriteria ‒ aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen. Let op, hieronder vindt u alleen een samenvatting van de belangrijkste voorwaarden. De complete, juridisch bindende lijst staat in de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021–2024.

Voorwaarden

  • De instelling verzorgt podiumkunsten voor jeugd tot 18 jaar;
  • Voorstellingen worden voornamelijk uitgevoerd op een podium;
  • De voorstellingen zijn verspreid over het jaar.

Financieringsmogelijkheden voor jeugdpodiumkunsten buiten de BIS

Er zijn meer financieringsmogelijkheden voor cultuur dan de culturele basisinfrastructuur.

  • Het Fonds Podiumkunsten subsidieert het maken, produceren en programmeren van jeugdpodiumkunsten, zowel op projectbasis als door meerjarige ondersteuning;

  • Instellingen die podiumkunsten inzetten voor cultuureducatie of voor jongeren in hun vrije tijd, kunnen daarvoor subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dat geldt ook voor instellingen die internationale samenwerking en kennisuitwisseling op dit terrein willen onderzoeken.

  • Instellingen voor jeugdpodiumkunsten kunnen soms een beroep doen op lokale subsidies. Meer informatie staat op de websites van desbetreffende gemeenten en provincies;

  • Vind de route naar financiering van uw project, product of onderneming via de culturele financieringswijzer van Cultuur+Ondernemen.

Meer informatie

De aanvraagprocedure

Hoe werkt de aanvraagmodule, en hoe worden de aanvragen beoordeeld?