Jeugdpodiumkunsten

Investeringen in 2025-2028 in podiumkunsten voor de jeugd | € 13,05 mln

Het ministerie van OCW verleent in de periode 2025-2028 aan dertien jeugdgezelschappen subsidie. Het totale subsidiebedrag is € 13.049.300.

Investeringen in 2021-2024 in podiumkunsten voor de jeugd

Om toekomstig publiek meer in aanraking te brengen met de podiumkunsten verleent het ministerie van OCW in de periode 2021-2024 aan dertien jeugdgezelschappen subsidie. Het genre jeugdtheater is verbreed naar alle podiumkunsten. Het ministerie investeert in de nieuwe periode jaarlijks € 1.850.000 in deze categorie. Het totale subsidiebedrag is € 10.236.000. 

Het ministerie van OCW verleent subsidie aan: 

Financieringsmogelijkheden voor jeugdpodiumkunsten buiten de BIS

Er zijn meer financieringsmogelijkheden voor cultuur dan de culturele basisinfrastructuur.

  • Het Fonds Podiumkunsten subsidieert het maken, produceren en programmeren van jeugdpodiumkunsten, zowel op projectbasis als door meerjarige ondersteuning;

  • Instellingen die podiumkunsten inzetten voor cultuureducatie of voor jongeren in hun vrije tijd, kunnen daarvoor subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dat geldt ook voor instellingen die internationale samenwerking en kennisuitwisseling op dit terrein willen onderzoeken.

  • Instellingen voor jeugdpodiumkunsten kunnen soms een beroep doen op lokale subsidies. Meer informatie staat op de websites van desbetreffende gemeenten en provincies;

  • Vind de route naar financiering van uw project, product of onderneming via de culturele financieringswijzer van Cultuur+Ondernemen.