Theater

Investeringen in 2025-2028 in theater | € 22,42 mln

Het ministerie van OCW investeert in het Nederlands theateraanbod. In de culturele basisinfrastructuur is in de periode 2025-2028 totaal € 22.418.200 beschikbaar voor negen theaterinstellingen, verspreid over het land.

Investeringen in 2021-2024 in theater

Het ministerie van OCW blijft investeren in Nederlands theateraanbod. Er is in de culturele basisinfrastructuur in totaal € 20.042.500 beschikbaar voor negen theaterinstellingen, verspreid over het land.

Het ministerie van OCW verleent subsidie aan: 

Financieringsmogelijkheden voor theater buiten de BIS

Er zijn meer financieringsmogelijkheden voor cultuur dan de culturele basisinfrastructuur.

  • Het Fonds Podiumkunsten heeft subsidieregelingen voor het maken van theater;
  • Bij het Fonds Podiumkunsten kan ook subsidie worden aangevraagd voor het schrijven van een theatertekst;
  • Instellingen die theater inzetten voor cultuureducatie of om mensen in hun vrije tijd aan cultuur te laten doen, kunnen daarvoor subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dat geldt ook voor instellingen die internationale samenwerking en kennisuitwisseling op dit terrein willen onderzoeken.
  • Theaterinstellingen kunnen soms een beroep doen op lokale subsidies. Meer informatie staat op de websites van desbetreffende gemeenten en provincies;
  • Vind de route naar financiering van uw project, product of onderneming via de culturele financieringswijzer van Cultuur+Ondernemen.