Theater

Investeringen in theater

Het ministerie van OCW blijft investeren in Nederlands theateraanbod. Er is in de culturele basisinfrastructuur in totaal € 20.040.000 beschikbaar voor negen theaterinstellingen.

Het ministerie van OCW verleent subsidie aan: 

 • Maximaal vier grote instellingen, waarvan er niet meer dan twee in Amsterdam, Rotterdam of Den Haag zijn gevestigd (€ 2.824.500 per jaar);
 • Maximaal vier middelgrote instellingen, waarvan er niet meer dan één gevestigd is in Amsterdam, Rotterdam of Den Haag (€ 1.692.500 per jaar);
 • Maximaal één instelling in het noorden van Nederland die voorstellingen in het Fries opvoert (€ 1.692.500 per jaar).

Aanvragen BIS-subsidie voor theater

Om BIS-subsidie te kunnen aanvragen moet een instelling ‒ naast de algemene subsidiecriteria ‒ aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen. Let op, hieronder vindt u alleen een samenvatting van de belangrijkste voorwaarden. De complete, juridisch bindende lijst staat in de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021–2024.

Voorwaarden

 • Het verzorgen van theatervoorstellingen is de belangrijkste activiteit;
 • Toneelproducties worden verspreid over het jaar opgevoerd;
 • Een belangrijk deel van de voorstellingen vindt plaats in de regio of gemeente waar de instelling is gevestigd;
 • Een belangrijk deel van de voorstellingen vindt plaats op een podium met meer dan 400 zitplaatsen;
 • De instelling is voor haar artistieke continuïteit niet afhankelijk van één maker of een groep van makers van theater;
 • De instelling zorgt voor talentontwikkeling.

Financieringsmogelijkheden voor theater buiten de BIS

Er zijn meer financieringsmogelijkheden voor cultuur dan de culturele basisinfrastructuur.

 • Het Fonds Podiumkunsten heeft subsidieregelingen voor het maken van theater;
 • Bij het Fonds Podiumkunsten kan ook subsidie worden aangevraagd voor het schrijven van een theatertekst;
 • Instellingen die theater inzetten voor cultuureducatie of om mensen in hun vrije tijd aan cultuur te laten doen, kunnen daarvoor subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dat geldt ook voor instellingen die internationale samenwerking en kennisuitwisseling op dit terrein willen onderzoeken.
 • Theaterinstellingen kunnen soms een beroep doen op lokale subsidies. Meer informatie staat op de websites van desbetreffende gemeenten en provincies;
 • Vind de route naar financiering van uw project, product of onderneming via de culturele financieringswijzer van Cultuur+Ondernemen.