Symfonieorkesten

Investeringen in symfonieorkesten

De minister van OCW hecht waarde aan podiumkunstinstellingen die over de grenzen van disciplines heen werken. Daarom investeert het ministerie jaarlijks € 700.000 in een symfonieorkest dat zich richt op de begeleiding van dansvoorstellingen. Daarnaast investeert het ministerie € 750.000 per jaar in een symfonieorkest dat pop- en jazzmuziek aanbiedt. Het totale subsidiebedrag is maximaal € 55.700.000, verdeeld over maximaal negen orkesten.

Aanvragen BIS-subsidie voor symfonieorkesten

Om BIS-subsidie te kunnen aanvragen moet een instelling ‒ naast de algemene subsidiecriteria ‒ aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen. Let op, hieronder vindt u alleen een samenvatting van de belangrijkste voorwaarden. De complete, juridisch bindende lijst staat in de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021–2024.

Voorwaarden

 • Het orkest biedt een breed symfonisch aanbod;
 • Activiteiten zijn verspreid over de regio waar de instelling is gevestigd;
 • Het orkest begeleidt minstens één keer per jaar kosteloos een operaproductie;
 • Er vindt samenwerking plaats met andere orkesten en instellingen;
 • De instelling zorgt voor talentontwikkeling.

Verdeling

Het ministerie verleent subsidie voor het verzorgen van symfonisch aanbod aan zes orkesten in de onderstaande regio’s en gemeenten:

 • Regio Noord (Groningen, Friesland en Drenthe): één orkest (€ 6.463.000);
 • Regio Oost (Overijssel en Gelderland): één orkest (€ 7.545.00);
 • Regio Zuid (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg): één orkest (€ 7.545.00);
 • Gemeente Amsterdam: één orkest (€ 6.706.000);
 • Gemeente Rotterdam en gemeente Den Haag: twee orkesten (totaal € 7.545.00).

Daarnaast verleent het ministerie subsidie aan drie symfonieorkesten die begeleidingsactiviteiten verrichten of specifiek aanbod verzorgen:

 • Een symfonieorkest dat operaproducties begeleidt en symfonische concerten in Haarlem aanbiedt. Minstens zes keer per jaar begeleidt het orkest kosteloos een operavoorstelling (€ 10.782.000);
 • Een symfonieorkest dat dansvoorstellingen begeleidt. Minstens eenmaal per jaar begeleidt het orkest kosteloos een dansvoorstelling (€4.467.000);
 • Een orkest dat zich richt op het verzorgen van pop en jazz in een symfonische bezetting (€ 3.924.000).

Financieringsmogelijkheden voor orkesten buiten de BIS

Er zijn meer financieringsmogelijkheden voor cultuur dan de culturele basisinfrastructuur.

 • Er worden bij het Fonds Podiumkunsten subsidies verstrekt voor het maken van composities;
 • Orkesten die actieve cultuurdeelname in Nederland stimuleren of projecten hebben op het gebied van cultuureducatie, kunnen subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dit geldt ook voor ensembles die internationale samenwerking en kennisuitwisseling willen onderzoeken op het gebied van cultuurparticipatie of -educatie;
 • Vind de route naar financiering van uw project, product of onderneming via de culturele financieringswijzer van Cultuur+Ondernemen.