Symfonieorkesten

Investeringen in 2025-2028 in symfonieorkesten | € 62,09 mln

Het totale subsidiebedrag voor de periode 2025-2028 is € 62.085.400 verdeeld over negen orkesten.

  • Symfonieorkesten: € 40.686.400 | 6 plekken
  • Symfonieorkest met begeleidingsactiviteiten primair opera: € 12.027.100 | 1 plek 
  • Symfonieorkest met begeleidingsactiviteiten voor dans: € 4.982.800 | 1 plek
  • Symfonieorkest met aanbod van pop- en jazzmuziek € 4.389.100 | 1 plek

Investeringen in 2021-2024 in symfonieorkesten

De minister van OCW hecht waarde aan podiumkunstinstellingen die over de grenzen van disciplines heen werken. Daarom investeert het ministerie jaarlijks € 700.000 in een symfonieorkest dat zich richt op de begeleiding van dansvoorstellingen. Daarnaast investeert het ministerie € 750.000 per jaar in een symfonieorkest dat pop- en jazzmuziek aanbiedt. Het totale subsidiebedrag is € 55.647.346, verdeeld over negen orkesten.

Het ministerie van OCW verleent subsidie aan: 

Financieringsmogelijkheden voor orkesten buiten de BIS

Er zijn meer financieringsmogelijkheden voor cultuur dan de culturele basisinfrastructuur.

  • Er worden bij het Fonds Podiumkunsten subsidies verstrekt voor het maken van composities;
  • Orkesten die actieve cultuurdeelname in Nederland stimuleren of projecten hebben op het gebied van cultuureducatie, kunnen subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dit geldt ook voor ensembles die internationale samenwerking en kennisuitwisseling willen onderzoeken op het gebied van cultuurparticipatie of -educatie;
  • Vind de route naar financiering van uw project, product of onderneming via de culturele financieringswijzer van Cultuur+Ondernemen.