Dans

Investeringen in 2025-2028 in dans | € 23,29 mln

Binnen de culturele basisinfrastructuur (BIS) verleent het ministerie van OCW in de periode 2025-2028 aan vijf dansinstellingen subsidie voor een totaal bedrag van € 23.293.400.

Investeringen in 2021-2024 in dans

Binnen de culturele basisinfrastructuur (BIS) verleent het ministerie van OCW in de periode 2021-2024 aan vijf dansinstellingen subsidie. Het ministerie investeert € 100.000 per jaar in een dansgezelschap dat voorziet in de productie en distributie van jeugddans. Het ministerie stelt daarnaast jaarlijks € 700.000 beschikbaar voor een symfonieorkest dat dansvoorstellingen begeleidt.

 

Het ministerie van OCW verleent subsidie aan :

Financieringsmogelijkheden voor dans buiten de BIS 

Er zijn meer financieringsmogelijkheden voor cultuur dan de culturele basisinfrastructuur. 

  • Het Fonds Podiumkunsten heeft subsidieregelingen voor het maken van dansrepertoire;
  • Instellingen die dans inzetten voor cultuureducatie of om mensen in hun vrije tijd aan cultuur te laten deelnemen, kunnen daarvoor subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dat geldt ook voor instellingen die internationale samenwerking en kennisuitwisseling op dit terrein willen onderzoeken.
  • Makers en producenten van dansfilms kunnen het Nederlands Filmfonds benaderen voor een subsidieaanvraag;
  • Dansgezelschappen en -instellingen kunnen soms een beroep doen op lokale subsidies. Deze informatie staat op de websites van desbetreffende gemeenten en provincies;
  •  Vind de route naar financiering van uw project, product of onderneming via de culturele financieringswijzer van Cultuur+Ondernemen.