Dans

Investeringen in dans

Binnen de culturele basisinfrastructuur (BIS) verleent het ministerie van OCW in de periode 2021-2024 aan maximaal vier dansinstellingen subsidie. Het ministerie investeert € 100.000 per jaar in een dansgezelschap dat voorziet in de productie en distributie van jeugddans. Het ministerie stelt daarnaast jaarlijks € 700.000 beschikbaar voor een symfonieorkest dat dansvoorstellingen begeleidt.

 

Het ministerie van OCW verleent subsidie aan tenminste:

 • Eén instelling die grootschalig internationaal onderscheidend balletrepertoire aanbiedt aan een groot publiek (€ 7.375.000 per jaar);
 • Eén instelling die grootschalig internationaal onderscheidende moderne dans aanbiedt aan een groot publiek (€ 6.887.000 per jaar);
 • Eén instelling die grootschalig, onderscheidend dansaanbod én jeugddans produceert en distribueert (€ 3.073.000 per jaar);
 • Eén instelling die grootschalig, onderscheidend dansaanbod produceert en distribueert (€ 1.746.000 per jaar).

Aanvragen BIS-subsidie voor dans

Om BIS-subsidie te kunnen aanvragen moet een dansinstelling ‒ naast de algemene subsidiecriteria ‒ aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen. Let op, hieronder vindt u alleen een samenvatting van de belangrijkste voorwaarden. De complete, juridisch bindende lijst staat in de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021–2024.

Voorwaarden

 • Het verzorgen van dansrepertoire is de belangrijkste activiteit;
 • De instelling is gevestigd in een Nederlands kernpunt (Arnhem, Groningen, Utrecht, Maastricht, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam of Brabantstad);
 • De meeste voorstellingen worden uitgevoerd op een podium met meer dan 400 zitplaatsen;
 • Voorstellingen vinden verspreid over het jaar plaats;
 • De instelling is voor haar artistieke continuïteit niet afhankelijk van één maker of een groep van makers van dans;
 • De instelling zorgt voor talentontwikkeling.

Financieringsmogelijkheden voor dans buiten de BIS 

Er zijn meer financieringsmogelijkheden voor cultuur dan de culturele basisinfrastructuur. 

 • Het Fonds Podiumkunsten heeft subsidieregelingen voor het maken van dansrepertoire;
 • Instellingen die dans inzetten voor cultuureducatie of om mensen in hun vrije tijd aan cultuur te laten deelnemen, kunnen daarvoor subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dat geldt ook voor instellingen die internationale samenwerking en kennisuitwisseling op dit terrein willen onderzoeken.
 • Makers en producenten van dansfilms kunnen het Nederlands Filmfonds benaderen voor een subsidieaanvraag;
 • Dansgezelschappen en -instellingen kunnen soms een beroep doen op lokale subsidies. Deze informatie staat op de websites van desbetreffende gemeenten en provincies;
 •  Vind de route naar financiering van uw project, product of onderneming via de culturele financieringswijzer van Cultuur+Ondernemen.