Festivals

Investeringen in 2025-2028 in festivals voor de podiumkunsten | € 7,68 mln

Het ministerie van OCW investeert totaal € 7.677.200 in festivals voor de podiumkunsten. Er zijn 9 plekken.

Investeringen in 2021-2024 in festivals voor de podiumkunsten

Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat disciplines met elkaar samenwerken en dat traditionele scheidslijnen worden overschreden. Festivals zijn daar bij uitstek geschikt voor. Het ministerie geeft het Fonds Podiumkunsten de opdracht om de mogelijkheden voor podia en festivals om nieuw en ander publiek te trekken, te vergroten. Het ministerie investeert bovendien € 1.000.000 in festivals voor de podiumkunsten.

Het gaat hierbij om festivals in alle disciplines en genres binnen de podiumkunsten, waarbij er ruimte is voor interdisciplinaire programmering. Het totale subsidiebedrag is € 5.843.449, verdeeld over acht festivals.

Het ministerie van OCW verleent subsidie aan: 

Financieringsmogelijkheden voor festivals podiumkunsten buiten de BIS

Er zijn meer financieringsmogelijkheden voor cultuur dan de culturele basisinfrastructuur.

  • Het Fonds Podiumkunsten verstrekt verschillende soorten subsidie voor festivals;

  • Het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidieert talentontwikkeling en festivals, ook op het gebied van podiumkunsten.

  • Veel gemeenten en provincies subsidiëren lokale festivals. Meer informatie staat op de websites van desbetreffende gemeenten en provincies;

  • Festivals die financiële problemen hebben door slechte weersomstandigheden kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van het Slecht Weer Fonds.

  • Vind de route naar financiering van uw project, product of onderneming via de culturele financieringswijzer van Cultuur+Ondernemen.