Subsidies

De Rijksoverheid ondersteunt een hoogwaardig over het land gespreid aanbod van culturele instellingen van (inter)nationale betekenis.

Via deze site kunt u bij het ministerie van OCW instellings- en projectsubsidies aanvragen en verantwoorden.

Ministerie van OCW als verstrekker van cultuursubsidies

Het ministerie van OCW verstrekt twee soorten cultuursubsidies:

  • Instellingssubsidie: Subsidies voor de instellingen die behoren tot de Landelijke Culturele Basisinfrastructuur (BIS).
  • Projectsubsidie: het ministerie van OCW verleent in beginsel alleen vierjarige instellingssubsidies aan culturele instellingen. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen worden er door OCW projectsubsidies voor individuele projecten verleend. Het beste is om een projectsubsidie bij een van de cultuurfondsen aan te vragen. Zij ondersteunen bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten.

Cultuurfondsen als verstrekker van cultuursubsidies

De zes door het ministerie van OCW ingestelde cultuurfondsen hebben de taak dynamiek, vernieuwing en experiment binnen de cultuursector te bevorderen.

Voor het aanvragen en verantwoorden van deze subsidies kijkt u op de websites van de publieke fondsen.

Gemeenten en provincies als verstrekker van cultuursubsidies

Gemeenten en provincies ondersteunen de instellingen die zorgdragen voor het lokale en regionale cultuuraanbod.

Voor het aanvragen en verantwoorden van lokale en regionale subsidies, kijkt u op de websites van de gemeentes en provincies.

Private fondsen als subsidieverstrekker van cultuursubsidies

Naast de overheid zijn er tal van private fondsen die de cultuursector subsidiëren

Enkele voorbeelden zijn de VandenEnde Foundation, de Turing Foundation, het VSBfonds (inclusief het Fonds1818 dat in Zuid-Holland opereert), Fonds 21, de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en het Prins Bernard Cultuurfonds. Er zijn in Nederland meer dan honderd private fondsen die cultuur als goed doel hebben erkend. Deze zijn onder meer vindbaar via het fondsenboek van de Vereniging van Fondsen (FIN).