Muziekensembles

Investeringen in muziekensembles

De culturele basisinfrastructuur biedt ruimte aan maximaal zeven muziekensembles en koren. In de nieuwe periode investeert het ministerie € 1.000.000 per jaar in deze categorie, zodat er in totaal € 5.379.000 beschikbaar is. Omdat het ministerie van OCW een goede beloning belangrijk vindt, wordt er € 1.000.000 geïnvesteerd in het Fonds Podiumkunsten voor een betere beloning voor makers, met bijzondere aandacht voor musici.

Aanvragen BIS-subsidie voor muziekensembles

Om BIS-subsidie te kunnen aanvragen moet een instelling ‒ naast de algemene subsidiecriteria ‒ aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen. Let op, hieronder vindt u alleen een samenvatting van de belangrijkste voorwaarden. De complete, juridisch bindende lijst staat in de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021–2024.

Voorwaarden

  • Het repertoire bestaat uit oude muziek, (modern-)klassieke muziek of eigentijdse muziek;
  • Het ensemble of koor heeft een herkenbare artistieke signatuur die niet afhankelijk is van één of enkele artistiek leiders;
  • Het ensemble of koor treedt regelmatig in vaste samenstelling op.

Financieringsmogelijkheden voor muziekensembles buiten de BIS

Er zijn meer financieringsmogelijkheden voor cultuur dan de culturele basisinfrastructuur.

  • Muziekensembles kunnen bij het Fonds Podiumkunsten in aanmerking komen voor (meerjarige) productiesubsidies;
  • Daarnaast verstrekt het Fonds Podiumkunsten subsidies voor het maken van composities;
  • Ensembles die actieve cultuurdeelname in Nederland stimuleren of projecten hebben op het gebied van cultuureducatie, kunnen subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dit geldt ook voor ensembles die internationale samenwerking en kennisuitwisseling willen onderzoeken op het gebied van cultuurparticipatie of -educatie;
  • Ensembles en koren kunnen soms een beroep doen op lokale subsidies. Meer informatie staat op de websites van desbetreffende gemeenten en provincies;
  • Vind de route naar financiering van uw project, product of onderneming via de culturele financieringswijzer van Cultuur+Ondernemen.

Meer informatie

De aanvraagprocedure

Hoe werkt de aanvraagmodule, en hoe worden de aanvragen beoordeeld?