Muziekensembles

Investeringen in 2025-2028 in muziekensembles | € 6,02 mln

De culturele basisinfrastructuur biedt ruimte aan zeven muziekensembles en koren. In totaal is er € 6.016.600 beschikbaar.

Investeringen in 2021-2024 in muziekensembles

De culturele basisinfrastructuur biedt ruimte aan zeven muziekensembles en koren. In de periode 2021-2024 investeert het ministerie € 1.000.000 per jaar in deze categorie. In totaal is er € 5.379.000 beschikbaar. Omdat het ministerie van OCW een goede beloning belangrijk vindt, wordt er € 1.000.000 geïnvesteerd in het Fonds Podiumkunsten voor een betere beloning voor makers, met bijzondere aandacht voor musici.

Het ministerie van OCW verleent subsidie aan: 

Financieringsmogelijkheden voor muziekensembles buiten de BIS

Er zijn meer financieringsmogelijkheden voor cultuur dan de culturele basisinfrastructuur.

  • Muziekensembles kunnen bij het Fonds Podiumkunsten in aanmerking komen voor (meerjarige) productiesubsidies;
  • Daarnaast verstrekt het Fonds Podiumkunsten subsidies voor het maken van composities;
  • Ensembles die actieve cultuurdeelname in Nederland stimuleren of projecten hebben op het gebied van cultuureducatie, kunnen subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dit geldt ook voor ensembles die internationale samenwerking en kennisuitwisseling willen onderzoeken op het gebied van cultuurparticipatie of -educatie;
  • Ensembles en koren kunnen soms een beroep doen op lokale subsidies. Meer informatie staat op de websites van desbetreffende gemeenten en provincies;
  • Vind de route naar financiering van uw project, product of onderneming via de culturele financieringswijzer van Cultuur+Ondernemen.