Opera

Investeringen in opera

In het nieuwe cultuurstelsel blijft ruimte voor drie operagezelschappen die in de basisinfrastructuur worden gesubsidieerd. De Raad voor Cultuur heeft het ministerie geadviseerd te investeren in operagezelschappen in de regio’s Zuid en Oost. Dat advies heeft de minister overgenomen: hiervoor stelt het ministerie € 1.500.000 extra beschikbaar.

Aanvragen BIS-subsidie voor opera

Om BIS-subsidie te kunnen aanvragen moet een instelling ‒ naast de algemene subsidiecriteria ‒ aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen. Let op, hieronder vindt u alleen een samenvatting van de belangrijkste voorwaarden. De complete, juridisch bindende lijst staat in de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021–2024.

Voorwaarden

Voor één operagezelschap is maximaal € 25.915.000 beschikbaar. Om daarvoor in aanmerking te komen moet het gezelschap voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het verzorgen van grootschalig aanbod van opera is de belangrijkste activiteit;
  • Het hoge niveau van uitvoering is internationaal onderscheidend;
  • De instelling is gevestigd in een Nederlands kernpunt (Arnhem, Groningen, Utrecht, Maastricht, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam of Brabantstad);
  • De instelling bevordert talentontwikkeling.

Daarnaast biedt de BIS ruimte voor een operagezelschap in Regio Oost (Overijssel en Gelderland) voor maximaal € 4.767.000 en een gezelschap in Regio Zuid (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) voor maximaal € 1.579.000. Om daarvoor in aanmerking te komen moeten de gezelschappen voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De instelling biedt een breed repertoire aan;
  • De activiteiten zijn verspreid over de regio waar de instelling gevestigd is;
  • De instelling bevordert talentontwikkeling in samenwerking met nationale partners.

Andere financieringsmogelijkheden voor opera buiten de BIS

Er zijn meer financieringsmogelijkheden voor cultuur dan de culturele basisinfrastructuur.

  • Bij het Fonds Podiumkunsten kan een (meerjarige) productiesubsidie worden aangevraagd voor het produceren van opera. Daarnaast kan subsidie worden aangevraagd voor instellingen die een opdracht willen verstrekken voor het maken van een compositie of een libretto;
  • Instellingen die opera inzetten om mensen in hun vrije tijd aan cultuur te laten deelnemen of voor cultuureducatie, kunnen daarvoor subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dat geldt ook voor instellingen die internationale samenwerking en kennisuitwisseling op dit terrein willen onderzoeken.
  • Vind de route naar financiering van uw project, product of onderneming via de culturele financieringswijzer van Cultuur+Ondernemen.