Opera

Investeringen in 2025-2028 in opera | € 35,99 mln

Binnen de culturele basisinfrastructuur (BIS) verleent het ministerie van OCW in de periode 2025-2028 aan drie operagezelschappen subsidie, voor een totaal bedrag van € 35.991.300.

  • Grootschalig opera-aanbod: € 28.907.600
  • Overig opera-aanbod: € 7.083.700

Investeringen in 2021-2024 in opera

Binnen de culturele basisinfrastructuur (BIS) verleent het ministerie van OCW in de periode 2021-2024 aan drie operagezelschappen subsidie. De Raad voor Cultuur heeft het ministerie geadviseerd te investeren in operagezelschappen in de regio’s Zuid en Oost. Dat advies heeft de minister overgenomen: hiervoor stelt het ministerie € 1.500.000 extra beschikbaar.

Het ministerie van OCW verleent subsidie aan:

Andere financieringsmogelijkheden voor opera buiten de BIS

Er zijn meer financieringsmogelijkheden voor cultuur dan de culturele basisinfrastructuur.

  • Bij het Fonds Podiumkunsten kan een (meerjarige) productiesubsidie worden aangevraagd voor het produceren van opera. Daarnaast kan subsidie worden aangevraagd voor instellingen die een opdracht willen verstrekken voor het maken van een compositie of een libretto;
  • Instellingen die opera inzetten om mensen in hun vrije tijd aan cultuur te laten deelnemen of voor cultuureducatie, kunnen daarvoor subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dat geldt ook voor instellingen die internationale samenwerking en kennisuitwisseling op dit terrein willen onderzoeken.
  • Vind de route naar financiering van uw project, product of onderneming via de culturele financieringswijzer van Cultuur+Ondernemen.