Presentatie-instellingen

Presentatie-instellingen voor beeldende kunst zijn platforms waar beeldende kunst wordt gepresenteerd, uiteenlopend van tentoonstellingen tot interactieve performances. Daarnaast organiseren presentatie-instellingen lezingen en debatten, en onderhouden ze (internationale) contacten met andere instellingen en kunstenaars. Ze geven kunstenaars de mogelijkheid om te experimenteren en hun talent te ontwikkelen.

Investeringen in 2025-2028 in presentatie-instellingen voor beeldende kunst | € 4,01 mln

Het ministerie verleent in deze periode in totaal € 4.007.700 subsidie.

Investeringen in 2021-2024 in presentatie-instellingen voor beeldende kunst

Het ministerie van OCW investeert in presentatie-instellingen om de zichtbaarheid van beeldende kunst te vergroten. Binnen de culturele basisinfrastructuur (BIS) verleent het ministerie van OCW in de periode 2021-2024 subsidie aan zes presentatie-instellingen. Voor twee instellingen die zich specifiek richten op een groot, landelijk en internationaal publiek stelt het ministerie een aanvullend bedrag van € 250.000 beschikbaar. In totaal wordt maximaal € 3.583.000 toegekend.

Het ministerie van OCW verleent subsidie aan: 

Financieringsmogelijkheden voor presentatie-instellingen buiten de BIS

Er zijn meer financieringsmogelijkheden voor cultuur dan de culturele basisinfrastructuur.

  • Bij het Mondriaan Fonds kunnen presentatie-instellingen subsidie aanvragen, zowel voor meerjarige als incidentele projecten;
  • Het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidieert presentatie-instellingen om als MeeMaakPodium hun programmering nog meer door hun omgeving te laten bepalen.
  • Veel gemeenten stellen subsidie beschikbaar aan ateliers en kunstenaarsinitiatieven. Meer informatie is op de websites van gemeenten te vinden;
  • Het kenniscentrum Cultuur+Ondernemen helpt culturele instellingen en kunstenaars zelf hun werk te financieren, onder meer met de culturele financieringswijzer.