Festivals voor ontwerp en beeldende kunst

Investeringen in festivals voor ontwerp en beeldende kunst

De Raad voor Cultuur adviseert in het rapport ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’ om een designfestival op te nemen in de culturele basisinfrastructuur (BIS). Het ministerie van OCW neemt dat advies over en stelt € 1.000.000 per jaar beschikbaar voor een dergelijk festival. 

Om ruimte te bieden aan interdisciplinaire programmering maakt het ministerie daarnaast € 1.400.000 vrij voor drie festivals op het terrein van ontwerp, beeldende kunst of een combinatie van die disciplines. Het ministerie verleent per festival tussen € 300.000 en € 800.000 subsidie.

Aanvragen BIS-subsidie voor ontwerpfestival

Om BIS-subsidie te kunnen aanvragen moet een instelling ‒ naast de algemene subsidiecriteria ‒ aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen. Let op, hieronder vindt u alleen een samenvatting van de belangrijkste voorwaarden. De complete, juridisch bindende lijst staat in de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021–2024.

Voorwaarden

Voor een designfestival stelt het ministerie van OCW maximaal € 1.000.000 per jaar beschikbaar. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Presentatie van actueel of vernieuwend design is de belangrijkste activiteit;
 • Werk wordt gepresenteerd in een internationale context;
 • De instelling biedt een platform voor internationale uitwisseling tussen vakgenoten;
 • Het festival vindt jaarlijks of tweejaarlijks plaats.

Daarnaast verstrekt het ministerie subsidie aan maximaal drie festivals die zich richten op ontwerp, beeldende kunst of een combinatie van die disciplines. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De instelling biedt een platform voor internationale uitwisseling tussen vakgenoten;
 • Het festival vindt jaarlijks of tweejaarlijks plaats.

Zie ook de pagina’s over festivals voor film, letteren en podiumkunsten.

Financieringsmogelijkheden buiten de BIS voor festivals voor ontwerp en beeldende kunst

Er zijn meer financieringsmogelijkheden voor cultuur dan de culturele basisinfrastructuur.

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt festivals die zich richten op ontwerp met de Deelregeling Festivals;
 • Het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidieert talentontwikkeling en festivals, ook op het gebied van ontwerp en beeldende kunst;
 • Veel gemeenten en provincies subsidiëren lokale festivals. Meer informatie staat op de websites van desbetreffende gemeenten en provincies;
 • Festivals die financiële problemen hebben door slechte weersomstandigheden kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van het Slecht Weer Fonds.

 • Vind de route naar financiering van uw project, product of onderneming via de culturele financieringswijzer van Cultuur+Ondernemen.

Meer informatie

De aanvraagprocedure

Hoe werkt de aanvraagmodule, en hoe worden de aanvragen beoordeeld?