Festivals voor ontwerp en beeldende kunst

Investeringen in 2025-2028 in festivals voor ontwerp en beeldende kunst | € 1,57 mln

Het ministerie verleent in deze periode in totaal € 1.565.900 subsidie. 

Investeringen in 2021-2024 in festivals voor ontwerp en beeldende kunst

De Raad voor Cultuur adviseert in het rapport ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’ om een designfestival op te nemen in de culturele basisinfrastructuur (BIS). Het ministerie van OCW heeft dit advies overgenomen en stelt € 1.000.000 per jaar beschikbaar voor een dergelijk festival. 

Om ruimte te bieden aan interdisciplinaire programmering heeft het ministerie daarnaast € 1.400.000 vrijgemaakt voor drie festivals op het terrein van ontwerp, beeldende kunst of een combinatie van die disciplines.

Het ministerie van OCW verleent subsidie aan:

Financieringsmogelijkheden buiten de BIS voor festivals voor ontwerp en beeldende kunst

Er zijn meer financieringsmogelijkheden voor cultuur dan de culturele basisinfrastructuur.

  • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt festivals die zich richten op ontwerp met de Deelregeling Festivals;
  • Het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidieert talentontwikkeling en festivals, ook op het gebied van ontwerp en beeldende kunst;
  • Veel gemeenten en provincies subsidiëren lokale festivals. Meer informatie staat op de websites van desbetreffende gemeenten en provincies;
  • Festivals die financiële problemen hebben door slechte weersomstandigheden kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van het Slecht Weer Fonds.

  • Vind de route naar financiering van uw project, product of onderneming via de culturele financieringswijzer van Cultuur+Ondernemen.