Postacademische instellingen

De postacademische instellingen in Nederland begeleiden talent in de beeldende kunsten. Na een kunstopleiding kunnen kunstenaars zich verder ontwikkelen en in contact komen met (internationale) netwerken en samenwerkingsverbanden. Ook kunstenaars die de eigen kunstpraktijk willen verdiepen kunnen terecht bij postacademische instellingen.

Investeringen in postacademische instellingen

Binnen de culturele basisinfrastructuur (BIS) verleent het ministerie van OCW in de periode 2021-2024 subsidie aan maximaal vijf postacademische instellingen. Per deelnemer aan een postacademisch programma geldt een maximum van € 50.000. In totaal wordt er maximaal € 5.253.000 toegekend.

Aanvragen BIS-subsidie voor postacademische instellingen

Om BIS-subsidie te kunnen aanvragen moet een instelling ‒ naast de algemene subsidiecriteria ‒ aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen. Let op, hieronder vindt u alleen een samenvatting van de belangrijkste voorwaarden. De complete, juridisch bindende lijst staat in de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021–2024.

Voorwaarden

  • De belangrijkste activiteit van de instelling is een programma dat een vervolg is op een bachelor- of masteropleiding op het gebied van beeldende kunst;
  • De instelling begeleidt minstens tien deelnemers;
  • Het aangeboden programma is internationaal toonaangevend.

Financieringsmogelijkheden voor postacademische instellingen buiten de BIS

Er zijn meer financieringsmogelijkheden voor cultuur dan de culturele basisinfrastructuur.

  • Recent afgestudeerde kunstenaars kunnen bij het Mondriaan Fonds subsidie aanvragen, bijvoorbeeld in de vorm van de Meester-Gezelregeling of een Werkbijdrage Jong Talent;
  • Veel gemeenten stellen subsidie beschikbaar aan ateliers en kunstenaarsinitiatieven. Meer informatie is op de websites van gemeenten te vinden;
  • Het kenniscentrum Cultuur+Ondernemen helpt culturele instellingen en kunstenaars zelf hun werk te financieren, onder meer met de culturele financieringswijzer.