Postacademische instellingen

De postacademische instellingen in Nederland begeleiden talent in de beeldende kunsten. Na een kunstopleiding kunnen kunstenaars zich verder ontwikkelen en in contact komen met (internationale) netwerken en samenwerkingsverbanden. Ook kunstenaars die de eigen kunstpraktijk willen verdiepen kunnen terecht bij postacademische instellingen.

Investeringen in 2025-2028 in postacademische instellingen | € 5,88 mln

Het ministerie verleent in deze periode in totaal € 5.881.300 subsidie.

Investeringen in 2021-2024 in postacademische instellingen

Binnen de culturele basisinfrastructuur (BIS) verleent het ministerie van OCW in de periode 2021-2024 subsidie aan vijf postacademische instellingen. In totaal wordt er maximaal € 5.262.702 toegekend.

Het ministerie van OCW verleent subsidie aan: 

Financieringsmogelijkheden voor postacademische instellingen buiten de BIS

Er zijn meer financieringsmogelijkheden voor cultuur dan de culturele basisinfrastructuur.

  • Recent afgestudeerde kunstenaars kunnen bij het Mondriaan Fonds subsidie aanvragen, bijvoorbeeld in de vorm van de Meester-Gezelregeling of een Werkbijdrage Jong Talent;
  • Veel gemeenten stellen subsidie beschikbaar aan ateliers en kunstenaarsinitiatieven. Meer informatie is op de websites van gemeenten te vinden;
  • Het kenniscentrum Cultuur+Ondernemen helpt culturele instellingen en kunstenaars zelf hun werk te financieren, onder meer met de culturele financieringswijzer.