Ontwikkelinstellingen

Investeringen in 2025-2028 in ontwikkelinstellingen | € 10,22

Het ministerie verleent in deze periode in totaal € 10.216.700 subsidie.

Investeringen in 2021-2024 in ontwikkelinstellingen

In de culturele basisinfrastructuur 2021-2024 zitten ruimte voor vijftien ontwikkelinstellingen, verspreid over het land. Dit zijn instellingen voor de ontwikkeling van talent en het verdiepen of verder ontwikkelen van een discipline of genre. Het gaat hierbij om instellingen werkzaam in de podiumkunsten, beeldende kunst, film, letteren of ontwerp of instellingen die cross-sectoraal werken. 

In totaal verleent het ministerie jaarlijks € 8.687.000 subsidie aan ontwikkelinstellingen.

Het ministerie van OCW verleent subsidie aan: 

 • Emoves U.A.                      
 • BioArt Laboratories              
 • De Nieuwe Oost                
 • DOX                                   
 • Grand Futura (penvoerder voor de  gecombineerde talentontwikkelingsactiviteiten van haar eigen organisatie (onder de naam Grand Theatre) en die van het netwerk Station Noord, dat naast Grand Theatre uit een dertiental andere podiumkunstinstellingen in Groningen, Friesland en Drenthe bestaat)           
 • HipHopHuis                        
 • Korzo                             
 • Likeminds                      
 • Mommerskwartier (Stadsmuseum Tilburg, het Regionaal Archief  Tilburg en TextielMuseum)
 • Musicalmakers                
 • Orkater                           
 • Popwaarts                         
 • TETEM kunstruimte           
 • Toneelschuur Producties     
 • WORM                               

Financieringsmogelijkheden voor ontwikkeling en vernieuwing buiten de BIS

Er zijn meer financieringsmogelijkheden voor cultuur dan de culturele basisinfrastructuur.

 • Het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidieert kleinschalige vernieuwende projecten op het vlak van cultuurparticipatie en samenwerkingsprojecten voor het (door)ontwikkelen van eigentijdse vormen van cultuurparticipatie. Ook kunnen bibliotheken, musea/presentatie-instellingen en theaters bij dit fonds subsidie aanvragen om als MeeMaakPodium hun programmering nog meer door hun omgeving te laten bepalen.
 • Vind de route naar financiering van een project, product of onderneming via de culturele financieringswijzer van Cultuur+Ondernemen.