Futurelab

Investeringen in 2025-2028 in een futurelab voor ontwerp | € 1,62 mln

Het ministerie verleent in deze periode in totaal € 1.618.500 subsidie.

Investeringen in 2021-2024 in een futurelab voor ontwerp

Het ministerie van OCW heeft in de periode 2021-2024 € 1.000.000 miljoen vrijgemaakt voor een futurelab. Een futurelab is een centrum waar ruimte is voor een toekomstgerichte ontwikkeling van ontwerp, en de inzet van design en techniek voor maatschappelijke opgaven. 

Het ministerie van OCW verleent subsidie aan: 

Financieringsmogelijkheden buiten de BIS

Er zijn meer financieringsmogelijkheden voor cultuur dan de culturele basisinfrastructuur.

  • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie subsidieert projecten van culturele instellingen die in dienst staan van Nederlands ontwerp.

  • Het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidieert bibliotheken, musea/presentatie-instellingen en theaters om als MeeMaakPodium hun programmering nog meer door hun omgeving te laten bepalen. Ook instellingen die mediakunsteducatie verzorgen kunnen bij dit fonds terecht.

  • Vind de route naar financiering van uw project, product of onderneming via de culturele financieringswijzer van Cultuur+Ondernemen.