Futurelab

Investeringen in een futurelab voor ontwerp

Het ministerie van OCW maakt in de periode 2021-2024 € 1.000.000 miljoen vrij voor een futurelab. Een futurelab is een centrum waar ruimte is voor een toekomstgerichte ontwikkeling van ontwerp, en de inzet van design en techniek voor maatschappelijke opgaven.

Aanvragen BIS-subsidie voor een futurelab

Om BIS-subsidie te kunnen aanvragen moet een instelling ‒ naast de algemene subsidiecriteria ‒ aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen. Let op, hieronder vindt u alleen een samenvatting van de belangrijkste voorwaarden. De complete, juridisch bindende lijst staat in de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021–2024.

Voorwaarden

  • Presentatie van design en technologie is de belangrijkste activiteit;
  • Het gepresenteerde design is van nationaal of internationaal belang;
  • Het futurelab biedt een programmering over maatschappelijke vraagstukken aan de hand van onderzoek, experiment en debat;
  • Het futurelab brengt relevante partijen binnen de ontwerpsector samen.

Financieringsmogelijkheden buiten de BIS

Er zijn meer financieringsmogelijkheden voor cultuur dan de culturele basisinfrastructuur.

  • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie subsidieert projecten van culturele instellingen die in dienst staan van Nederlands ontwerp.

  • Het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidieert bibliotheken, musea/presentatie-instellingen en theaters om als MeeMaakPodium hun programmering nog meer door hun omgeving te laten bepalen. Ook instellingen die mediakunsteducatie verzorgen kunnen bij dit fonds terecht.

  • Vind de route naar financiering van uw project, product of onderneming via de culturele financieringswijzer van Cultuur+Ondernemen.

Meer informatie

De aanvraagprocedure

Hoe werkt de aanvraagmodule, en hoe worden de aanvragen beoordeeld?