Regionale musea

Investeringen in 2025-2028 in regionale musea | € 3,36 mln

Het ministerie verleent in deze periode in totaal € 3.355.600 subsidie.

Investeringen in 2021-2024 in regionale musea

In het rapport ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’ adviseert de Raad voor Cultuur ruimte te maken in de culturele basisinfrastructuur voor regionale musea. Het ministerie heeft dat advies overgenomen en investeert in totaal € 3.000.000 in deze categorie. Er is subsidie beschikbaar voor 12 regionale musea; één per provincie. Elk museum ontvangt niet meer dan € 250.000 subsidie per jaar. 

Het ministerie van OCW verleent subsidie aan: 

Financieringsmogelijkheden voor musea buiten de BIS

Er zijn meer financieringsmogelijkheden voor cultuur dan de culturele basisinfrastructuur. 

  • Het Mondriaan Fonds heeft verschillende subsidies voor musea. Er kan financiering worden aangevraagd voor onder andere incidentele aankopen, samenwerkingsprojecten en tentoonstellingen. Ook kent het Mondriaan Fonds meerjarige projectsubsidies toe;
  • Musea kunnen soms een beroep doen op lokale en regionale subsidies. Meer informatie staat op de websites van desbetreffende gemeenten en provincies.
  • Het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidieert projecten van musea die zich richten op erfgoededucatie of erfgoedparticipatie – bijvoorbeeld voor jongeren die creatief met digitale collecties aan de slag gaan. Ook kunnen musea bij dit fonds subsidie aanvragen om als MeeMaakPodium hun programmering nog meer door hun omgeving te laten bepalen.
  • Vind de route naar financiering van uw project, product of onderneming via de culturele financieringswijzer van Cultuur+Ondernemen.