Regionale musea

Investeringen in regionale musea

In het rapport ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’ adviseert de Raad voor Cultuur ruimte te maken in de culturele basisinfrastructuur voor regionale musea. Het ministerie neemt dat advies over en investeert in totaal € 3.000.000 in deze categorie. Er is subsidie beschikbaar voor maximaal 12 regionale musea; één per provincie. Elk museum ontvangt niet meer dan € 250.000 subsidie per jaar. 

Aanvragen BIS-subsidie voor regionale musea

Om BIS-subsidie te kunnen aanvragen moet een museum ‒ naast de algemene subsidiecriteria ‒ aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen. Let op, hieronder vindt u alleen een samenvatting van de belangrijkste voorwaarden. De complete, juridisch bindende lijst staat in de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021–2024.

Voorwaarden

  • De instelling beheert een gemeentelijke of provinciale collectie van cultureel erfgoed;

  • De collectie is van nationaal of internationaal belang.

Voor deze subsidie dragen de Gedeputeerde Staten van elke provincie één museum voor. Alleen met een voordracht kunt u deze subsidie bij OCW aanvragen. Met vragen over deze voordracht kunt u zich wenden tot de provincie waarin uw museum is gevestigd. 

Financieringsmogelijkheden voor musea buiten de BIS

Er zijn meer financieringsmogelijkheden voor cultuur dan de culturele basisinfrastructuur. 

  • Het Mondriaan Fonds heeft verschillende subsidies voor musea. Er kan financiering worden aangevraagd voor onder andere incidentele aankopen, samenwerkingsprojecten en tentoonstellingen. Ook kent het Mondriaan Fonds meerjarige projectsubsidies toe;
  • Musea kunnen soms een beroep doen op lokale en regionale subsidies. Meer informatie staat op de websites van desbetreffende gemeenten en provincies.
  • Het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidieert projecten van musea die zich richten op erfgoededucatie of erfgoedparticipatie – bijvoorbeeld voor jongeren die creatief met digitale collecties aan de slag gaan. Ook kunnen musea bij dit fonds subsidie aanvragen om als MeeMaakPodium hun programmering nog meer door hun omgeving te laten bepalen.
  • Vind de route naar financiering van uw project, product of onderneming via de culturele financieringswijzer van Cultuur+Ondernemen.

Meer informatie

De aanvraagprocedure

Hoe werkt de aanvraagmodule, en hoe worden de aanvragen beoordeeld?