Festival voor de letteren

Investeringen in 2025-2028 in een festival voor de letteren | € 0,59 mln

Het ministerie verleent in deze periode in totaal € 585.600 subsidie.

Investeringen in 2021-2024 in een festival voor de letteren

In de periode 2021 - 2024 investeert het ministerie van OCW € 300.000 in een Nederlands literatuurfestival. Dit festival biedt een internationaal platform aan literatuur.

Het ministerie van OCW verleent hiervoor subsidie aan:

Financieringsmogelijkheden voor festivals voor de letteren buiten de BIS

Er zijn meer financieringsmogelijkheden voor cultuur dan de culturele basisinfrastructuur:

  • Het Nederlands Letterenfonds biedt ondersteuning aan activiteiten van literaire festivals;
  • Het Fonds Podiumkunsten biedt programmeringssubsidies voor festivals;
  • Het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidieert talentontwikkeling en festivals, ook op het gebied van letteren;
  • Veel gemeenten en provincies subsidiëren lokale festivals. Meer informatie staat op de websites van desbetreffende gemeenten en provincies;
  • Festivals die financiële problemen hebben door slechte weersomstandigheden kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van het Slecht Weer Fonds.

  • Vind de route naar financiering van uw project, product of onderneming via de culturele financieringswijzer van Cultuur+Ondernemen.