Festival voor de letteren

Investeringen in een festival voor de letteren

In de periode 2021 - 2024 investeert het ministerie van OCW € 300.000 in een Nederlands literatuurfestival. Het nieuwe festival moet een internationaal platform bieden aan literatuur.

Aanvragen BIS-subsidie voor festival voor de letteren

Om BIS-subsidie te kunnen aanvragen moet een instelling ‒ naast de algemene subsidiecriteria ‒ aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen. Let op, hieronder vindt u alleen een samenvatting van de belangrijkste voorwaarden. De complete, juridisch bindende lijst staat in de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021–2024.

Voorwaarden

  • De belangrijkste activiteit van het festival is het presenteren van actueel of vernieuwend aanbod op het gebied van de letteren;
  • Het aanbod wordt gepresenteerd in een internationale context;
  • Het festival zorgt voor internationale uitwisseling tussen vakgenoten;
  • Het festival vindt jaarlijks of tweejaarlijks plaats.

Zie ook de pagina’s over festivals voor film, ontwerp en podiumkunsten.

Financieringsmogelijkheden voor festivals voor de letteren buiten de BIS

Er zijn meer financieringsmogelijkheden voor cultuur dan de culturele basisinfrastructuur:

  • Het Nederlands Letterenfonds biedt ondersteuning aan activiteiten van literaire festivals;
  • Het Fonds Podiumkunsten biedt programmeringssubsidies voor festivals;
  • Het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidieert talentontwikkeling en festivals, ook op het gebied van letteren;
  • Veel gemeenten en provincies subsidiëren lokale festivals. Meer informatie staat op de websites van desbetreffende gemeenten en provincies;
  • Festivals die financiële problemen hebben door slechte weersomstandigheden kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van het Slecht Weer Fonds.

  • Vind de route naar financiering van uw project, product of onderneming via de culturele financieringswijzer van Cultuur+Ondernemen.