Filmfestivals

Investeringen in 2025-2028 in filmfestivals | € 5,2 mln

Het ministerie verleent in deze periode in totaal € 5.209.000 subsidie.

Investeringen in 2021-2024 in film

Nederland kent gerenommeerde filmfestivals die een rol spelen in internationale uitwisseling, talentontwikkeling en vernieuwing. Filmfestivals zijn van belang om een breed en divers publiek te bereiken. Het ministerie van OCW investeert € 750.000 in filmfestivals om hun platformfunctie te versterken.

Het ministerie verleent in totaal € 4.657.000 subsidie, verdeeld over vier filmfestivals: een festival voor de Nederlandse film, een festival voor arthouse-films, een festival voor documentaires en een festival voor jeugdfilms.

Het ministerie van OCW verleent subsidie aan:

Financieringsmogelijkheden voor filmfestivals buiten de BIS

Er zijn meer financieringsmogelijkheden voor cultuur dan de culturele basisinfrastructuur:

  • Het Nederlands Filmfonds verleent projectsubsidie aan filmfestivals die door een gemeente of provincie gesteund worden;
  • Het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidieert talentontwikkeling en festivals, ook op het gebied van film;
  • Veel gemeenten en provincies subsidiëren lokale festivals. Meer informatie staat op de websites van desbetreffende gemeenten en provincies;
  • Festivals die financiële problemen hebben door slechte weersomstandigheden kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van het Slecht Weer Fonds.

  • Vind de route naar financiering van uw project, product of onderneming via de culturele financieringswijzer van Cultuur+Ondernemen.