Filmfestivals

Investeringen in film

Nederland kent gerenommeerde filmfestivals die een rol spelen in internationale uitwisseling, talentontwikkeling en vernieuwing. Filmfestivals zijn van belang om een breed en divers publiek te bereiken. Het ministerie van OCW investeert € 750.000 in filmfestivals om hun platformfunctie te versterken.

Het ministerie verleent in totaal € 4.657.000 subsidie, verdeeld over maximaal vier filmfestivals: een festival voor de Nederlandse film, een festival voor arthouse-films, een festival voor documentaires en een festival voor jeugdfilms.

Aanvragen BIS-subsidie voor filmfestivals

Om BIS-subsidie te kunnen aanvragen moet een instelling ‒ naast de algemene subsidiecriteria ‒ aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen. Let op, hieronder vindt u alleen een samenvatting van de belangrijkste voorwaarden. De complete, juridisch bindende lijst staat in de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021–2024.

Voorwaarden

 • Het presenteren van actueel of vernieuwend filmaanbod in een internationale context is de belangrijkste activiteit;
 • Het festival bevordert talentontwikkeling;
 • Het festival bevordert vernieuwing van de filmsector;
 • Het festival bereikt een groot publiek;
 • Het festival biedt een platform voor uitwisseling tussen vakgenoten;
 • Het festival vindt eens per jaar of eens in de twee jaar plaats.

Zie ook de pagina’s over festivals voor ontwerp, letteren en podiumkunsten.

Financieringsmogelijkheden voor filmfestivals buiten de BIS

Er zijn meer financieringsmogelijkheden voor cultuur dan de culturele basisinfrastructuur:

 • Het Nederlands Filmfonds verleent projectsubsidie aan filmfestivals die door een gemeente of provincie gesteund worden;
 • Het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidieert talentontwikkeling en festivals, ook op het gebied van film;
 • Veel gemeenten en provincies subsidiëren lokale festivals. Meer informatie staat op de websites van desbetreffende gemeenten en provincies;
 • Festivals die financiële problemen hebben door slechte weersomstandigheden kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van het Slecht Weer Fonds.

 • Vind de route naar financiering van uw project, product of onderneming via de culturele financieringswijzer van Cultuur+Ondernemen.

Meer informatie

De aanvraagprocedure

Hoe werkt de aanvraagmodule, en hoe worden de aanvragen beoordeeld?