Aanvraagprocedure bis 2025-2028 van start

Vandaag start de aanvraagprocedure van de culturele basisinfrastructuur (bis) 2025-2028. Culturele instellingen kunnen van 1 december 2023 tot en met 31 januari 2024 hun aanvraag voor een bis-subsidie indienen.
Voor regionale musea geldt een afwijkende deadline: 29 februari 2024.

In het aanvraagproces voor cultuursubsidie zijn dit de belangrijkste stappen:

  • Om een aanvraag te kunnen doen voor de nieuwe cultuurperiode is een account nodig. Ook als u in 2021-2024 in de bis zit, moet u een account aanvragen. Een account aanvragen kan tot en met 25 januari 2024.
  • Nadat u een account heeft aangevraagd, ontvangt u per e-mail de inloggegevens waarmee u toegang krijgt tot het digitale loket. Voor het indienen van een subsidieaanvraag vult u binnen het digitale loket het aanvraagformulier in. Ook dienen er specifieke bijlagen geüpload te worden. 
  • De subsidieaanvraag kan worden ingediend van 1 december 2023 tot en met 31 januari 2024. 
    Voor regionale musea geldt een afwijkende deadline: 29 februari 2024.
  • De Raad voor Cultuur beoordeelt vervolgens de aanvragen aan de hand van een beoordelingskader.
  • In juli 2024 overhandigt de Raad voor Cultuur zijn adviezen aan de staatssecretaris van OCW. Op hetzelfde moment worden de adviezen openbaar gemaakt. Dit gebeurt gelijktijdig met de subsidiebesluiten van de zes rijkscultuurfondsen.
  • Op Prinsjesdag 2024 wordt de begroting van het ministerie van OCW aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin zijn ook de subsidiebeschikkingen voor de bis 2025-2028 opgenomen. De instellingen die bis-subsidie zullen ontvangen, krijgen dan ook hun definitieve beschikkingen.
  • Op 1 januari 2025 gaat de nieuwe bis-periode van start. Instellingen ontvangen hun subsidie en kunnen hun plannen gaan uitvoeren. Er vindt een informatieve startbijeenkomst plaats voor alle bis-instellingen. Hierna begint voor de bis-instellingen de jaarlijkse cyclus van monitoring en verantwoording voor de ontvangen subsidie.