Uslu verhoogt subsidieplafonds fondsen en instellingen voor Fair Pay

De Rijkscultuurfondsen, bis-instellingen en musea binnen de Erfgoedwet krijgen in totaal € 36,4 miljoen extra voor Fair Pay. Daartoe worden de subsidieplafonds van deze instellingen verhoogd. Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) baseert zich hierbij op een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Kunsten ’92.

De precieze verdeling staat in een brief die Staatssecretaris Uslu naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Eerder maakte de staatssecretaris al bekend dat er extra geld beschikbaar was om stappen te zetten richting eerlijke beloning van mensen werkzaam in de culturele sector.

De bewindsvrouw geeft de sector het vertrouwen dat zij het geld inzetten voor eerlijke beloning van werkenden en zzp’ers. Voor de BIS-instellingen geldt dat ze zich per 1 januari 2025 moeten verbinden aan collectieve tariefafspraken.

Staatssecretaris Uslu: “Mensen die in de culturele en creatieve sector werken doen dat met passie en inzet, maar hun positie staat al langere tijd onder druk. Te vaak gaat de intrinsieke motivatie van kunstenaars ten koste van het vragen van een eerlijke prijs. Eerlijke beloning is de sleutel om daar verbetering in aan te brengen. Mede dankzij het rapport in opdracht van Kunsten ’92 kunnen we het extra geld nu zo goed mogelijk dáár terecht laten komen waar dat het meest nodig is.”

Het bedrag voor Fair Pay was oorspronkelijk € 34,1 miljoen. Door loon- en prijsbijstelling is dit aangepast naar € 36,4 miljoen.

Meer hierover kunt u lezen in de Kamerbrief op Rijksoverheid.nl: 
Kamerbrief over verdeling middelen 'fair pay' en regionale spreiding in Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2025-2028