Uitgangspunten cultuursubsidies 2025-2028 gepresenteerd aan Tweede Kamer

Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) heeft vandaag aan de Tweede Kamer haar uitgangspunten gepresenteerd voor de culturele subsidieperiode 2025-2028. Een eerlijke beloning, vertrouwen in de culturele sector en minder administratieve lasten behoren tot de belangrijkste uitgangspunten.

Staatssecretaris Uslu wil hiermee de komende jaren zoveel mogelijk rust brengen in de sector. Zij volgt grotendeels het advies op de Raad voor Cultuur over de inrichting van de komende periode. 

Staatssecretaris Uslu: 

“Culturele instellingen snakken naar ademruimte om bij te kunnen komen van de coronajaren die er echt in hebben gehakt. De komende jaren wil ik daarom zorgen voor rust en continuïteit. Mijn speerpunt blijft het verbeteren van de arbeidsmarkt en een eerlijke beloning voor makers en medewerkers. Dat is belangrijker dan het aantal producties. Daarom trek ik daar 34,1 miljoen euro voor uit.  Er is ook meer aandacht voor duurzaamheid en hoe instellingen zich klaar kunnen maken voor de toekomst.”

Beoordelingscriteria

De belangrijkste beoordelingscriteria voor de culturele basisinfrastructuur (bis) worden artistieke / inhoudelijke kwaliteit, maatschappelijke betekenis, toegankelijkheid en gezonde bedrijfsvoering. Ook geografische spreiding is een belangrijk element.
Daarnaast is het van belang dat bis-organisaties de Fair Practice Code, de Code Diversiteit en Inclusie en de Governance Code Cultuur naleven.

Op Rijksoverheid.nl staat de complete uitgangspuntenbrief inclusief het beleidskader voor de rijkscultuurfondsen.
Op de website van de Tweede Kamer staat de concept ministeriële regeling.

Tijdlijn culturele basisinfrastructuur 2025-2028

Dit zijn de belangrijkste momenten in aanloop naar de nieuwe culturele subsidieperiode 2025-2028. 

Subsidiebedragen culturele basisinfrastructuur 2025-2028

Het totale budget voor de culturele basisinfrastructuur is €497,22 miljoen per jaar. Dit is inclusief de fondsen.

Meer informatie

Kijk op Vraag & Antwoord voor meer informatie over de culturele subsidieperiode 2025-2028.