Adviesaanvraag bis 2025-2028 naar Raad voor Cultuur

Staatssecretaris Fleur Gräper-van Koolwijk heeft de Raad voor Cultuur gevraagd om advies over de subsidie-aanvragen voor de culturele basisinfrastructuur 2025-2028. Een afschrift van haar adviesaanvraag is gestuurd naar de Tweede Kamer.

Tot en met 31 januari 2024 konden culturele instellingen hun subsidie-aanvraag voor de culturele basisinfrastructuur (bis) 2025-2028 indienen. Het ministerie van OCW heeft een tijdigheids-, volledigheids- en ontvankelijkheidstoets gedaan op alle ingediende aanvragen. De aanvragen die overal aan voldoen, zijn nu door de staatssecretaris van OCW overlegd aan de Raad voor Cultuur met een adviesaanvraag. 

Beoordeling door Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur beoordeelt de aanvragen aan de hand van het beoordelingskader. Hij brengt hierover adviezen uit, en overhandigt deze begin juli 2024 aan de staatssecretaris van OCW. De adviezen worden dan ook openbaar gemaakt.
Tegelijkertijd worden ook de besluiten van de zes rijkscultuurfondsen openbaar gemaakt.
Met Prinsjesdag, dit jaar op 17 september, worden de besluiten voor de bis definitief.

Tijdlijn aanvraag & toewijzing van subsidie in de bis 2025-2028