169 subsidie-aanvragen ontvangen voor de bis 2025-2028

Gisteravond 31 januari om 23:59 uur sloot het loket voor subsidie-aanvragen  in de culturele basisinfrastructuur (bis) 2025-2028. In totaal hebben 164 instellingen subsidie aangevraagd, en zijn er 169 aanvragen ontvangen (5 instellingen hebben voor 2 artikelen aangevraagd). 

Dit aantal wordt nog iets hoger, want regionale musea hebben tot 29 februari 2024 om 23:59 uur de tijd om hun subsidie-aanvraag in te dienen.
De culturele basisinfrastructuur (bis) is een vierjarige subsidieverlening aan culturele instellingen op het gebied van: podiumkunsten, musea, beeldende kunst, film, letteren, ontwerp, ontwikkeling & vernieuwing en ondersteunende instellingen. 

Toets op aanvragen

Het ministerie van OCW doet een tijdigheids-, volledigheids- en ontvankelijkheidstoets op alle ingediende aanvragen. De aanvragen die overal aan voldoen, worden door de staatssecretaris van OCW overlegd aan de Raad voor Cultuur met een adviesaanvraag.

Subsidiebesluiten

De Raad voor Cultuur beoordeelt de aanvragen vervolgens aan de hand van het beoordelingskader. Hij brengt hierover conceptadviezen uit, en overhandigt deze begin juli 2024 aan de staatssecretaris. De adviezen worden dan ook openbaar gemaakt. Tegelijkertijd worden ook de besluiten van de 6 rijkscultuurfondsen openbaar gemaakt. De Tweede Kamer vraagt doorgaans een debat aan met de staatssecretaris over de subsidie-adviezen van de raad. Hierna worden de besluiten voor de bis definitief gemaakt.

Definitieve beschikkingen

Op Prinsjesdag (17 september 2024) wordt de begroting van het ministerie van OCW aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin zijn ook de subsidiebeschikkingen voor de bis 2025-2028 opgenomen. De instellingen die bis-subsidie zullen ontvangen, krijgen dan ook hun definitieve beschikkingen.