Terugkijken: online informatiebijeenkomst bis

Op 23 november vond de online informatiebijeenkomst over de culturele basisinfrastructuur 2025-2028 plaats. Deze bijeenkomst is opgenomen en nu terug te kijken.
Tijdens deze bijeenkomst is toelichting gegeven op de culturele basisinfrastructuur (bis) 2025-2028, en wat de belangrijkste momenten zijn in aanloop naar de nieuwe subsidieperiode.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap organiseerde deze bijeenkomst samen met de Raad voor Cultuur en de zes rijkscultuurfondsen. 

Ruim 700 deelnemers waren online aanwezig. Door de grote hoeveelheid vragen konden deze niet allemaal in de bijeenkomst beantwoord worden. De komende weken wordt de Q&A op deze website bijgewerkt en de meeste vragen alsnog beantwoord.

Animatiefilm culturele basisinfrastructuur 2025-2028

Deze animatiefilm geeft een beknopte toelichting op de bis 2025-2028, en wat de belangrijkste stappen zijn in aanloop naar deze nieuwe subsidieperiode.  

Animatiefilm beoordelingskader

Deze animatiefilm legt kort uit hoe het beoordelen van de subsidieaanvragen gaat en welke stappen worden doorlopen.

Programma bijeenkomst

Dit was het programmma van de online informatiebijeenkomst bis 2025-2028:

  • Opening - door gespreksleider Fadoua Alaoui
  • Welkom - door Barbera Wolfensberger, directeur-generaal Media en Cultuur, ministerie van OCW
  • Toelichting op subsidie in de bis - door Dennis Stam, MT-lid directie Erfgoed en Kunsten, ministerie van OCW
  • Toelichting op het beoordelingskader - door Camiel Vingerhoets, Coördinerend secretaris bis, Raad voor Cultuur​​
  • Toelichting verschil tussen rijkscultuurfondsen en bis - door Viktorien van Hulst (directeur-bestuurder Fonds Podiumkunsten), Hedwig Verhoeven (directeur-bestuurder Fonds voor Cultuurparticipatie), Dennis Stam en Camiel Vingerhoets.