Adviesaanvraag BIS 2021-2024 naar Raad voor Cultuur

Minister Van Engelshoven heeft haar adviesaanvraag over de aanvragen voor de Culturele basisinfrastructuur 2021-2024 naar de Raad voor Cultuur gestuurd.

De Raad voor Cultuur adviseert de minister van OCW uiterlijk op 4 juni 2020 over het al dan niet verlenen van subsidie. Uiterlijk op Prinsjesdag 2020 zal de minister van OCW vervolgens haar subsidiebesluiten voor de BIS 2021-2024 presenteren.

Vergroot afbeelding
De tijdlijn aanvraag en toewijzing van de Culturele basisinfrastructuur 2021-2024