Adviesaanvraag Raad voor Cultuur

Minister Van Engelshoven stuurt een afschrift van haar adviesaanvraag aan de Raad voor de Cultuur naar de Tweede Kamer. Zij vraagt om advies over de aanvragen voor de Culturele basisinfrastructuur 2021-2024. Zij geeft een toelichting bij haar afschrift over de achtergronden.