Aanvraagprocedure BIS 2021-2024 geopend tot 31 januari 17.00 uur

U kunt tot 31 januari 2020 17.00 uur een aanvraag indienen voor subsidie binnen de Culturele basisinfrastructuur 2021-2024. Hierna gaat het systeem offline en is de omgeving niet meer toegankelijk. 

U kunt hier digitaal een aanvraag indienen. Met behulp van uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u inloggen via een beschermde omgeving van het ministerie van OCW (AIMS). Indien u momenteel geen BIS-subsidie ontvangt, kunt u bij het inlogscherm van de module kiezen voor het aanmaken van een account. Na het aanmaken van een account dient u in de beschermde omgeving direct de organisatie te registreren waar u subsidie voor wilt aanvragen. Let op: uiterlijk 2 werkdagen na het registreren van uw organisatie ontvangt u bericht en kunt u starten met uw aanvraag. 

Op de pagina over de aanvraagmodule vindt u meer informatie over het indienen van een aanvraag en de werking van de online aanvraagmodule.

Deadlines en doorlooptijd

Uw aanvraag moet uiterlijk 31 januari 2020 vóór 17.00 uur door het ministerie van OCW zijn ontvangen. Met uitzondering van aanvragen voor subsidie in de categorie Regionale musea, deze aanvraag moet 28 februari 2020 vóór 17.00 uur door het ministerie zijn ontvangen.

Uiterlijk 2 weken na verstrijken van de deadline controleert het ministerie uw aanvraag op volledigheid en tijdigheid. Vervolgens biedt de minister van OCW de aanvragen aan de Raad voor Cultuur aan ter advisering.

De Raad voor Cultuur adviseert de minister van OCW uiterlijk op 4 juni 2020 over het al dan niet verlenen van subsidie. Uiterlijk op Prinsjesdag 2020 zal de minister van OCW vervolgens haar subsidiebesluiten voor de BIS 2021-2024 presenteren.

Vergroot afbeelding
De tijdlijn aanvraag en toewijzing van de culturele basisinfrastructuur 2021-2024