Informatie voor instellingen

Jaarverantwoording 2021 (BIS 2021-2024)

Indieningstermijn 

Binnen dertien weken na 31 december 2021 dienen BIS-instellingen verantwoordingsstukken over het subsidiejaar 2021 in bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Wijze van verantwoording

De verantwoordingsstukken moeten worden opgesteld conform de regels uit de Regeling op het specifiek cultuurbeleid en volgens de instructies van het Handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen 2021-2024 en Handboek verantwoording cultuursubsidies Erfgoedwet musea 2021-2024, en het bijbehorende accountantsprotocol