Informatie voor fondsen

Jaarverantwoording 2022 (BIS 2021-2024)

Indieningstermijn

Vóór 1 mei 2024 dienen fondsen hun verantwoordingsstukken over het subsidiejaar 2023 in bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Wijze van verantwoording

De verantwoordingsstukken moeten worden opgesteld conform de regels uit de Regeling op het specifiek cultuurbeleid en volgens de instructies van het Handboek verantwoording cultuursubsidies fondsen 2021-2024 en het bijbehorende accountantsprotocol.