Informatie voor fondsen

Jaarverantwoording 2020  (BIS 2017-2020)

Indieningstermijn

Binnen dertien weken na 31 december 2020 dienen BIS-instellingen verantwoordingsstukken over het subsidiejaar 2020 in bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Wijze van verantwoording

Vanaf 1 maart 2021 kunnen de verantwoordingsstukken digitaal worden ingediend. U kunt met behulp van uw gebruikersnaam en wachtwoord inloggen in AIMS. In AIMS vult u uw kengetallen voor de balans, de exploitatierekening en de verrichte prestaties in. Vergeet niet ook uw contactgegevens en de gegevens van uw bestuur of raad van toezicht te controleren en waar nodig te wijzigen. Daarnaast kunt u bestanden, zoals de jaarrekening, bestuursverslag en accountantsproducten, uploaden. Deze dienen in pdf-formaat te worden ingediend.

De verantwoordingsstukken moeten worden opgesteld conform de instructies van het Handboek verantwoording cultuursubsidies fondsen 2017-2020 en bijbehorende accountantsprotocollen.