117 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Bij het indienen van de jaarverantwoording stuit ik op het onderdeel: 4.5 Kwantitatief overzicht in de prestatieverantwoording. Waartoe dient dit onderdeel?

Het onderdeel “4.5 Kwantitatief overzicht in de prestatieverantwoording” dient ingevuld te worden door instellingen met een ...

Vraag en antwoord

Bij het indienen van de jaarverantwoording dien ik een aantal bestuursvragen te beantwoorden. Waarom wordt deze informatie op deze manier opgevraagd?

In tegenstelling tot het systeem SMS, worden in AIMS een aantal vragen gesteld die gericht zijn op het bestuursverslag. ...

Vraag en antwoord

Ik zie dat bepaalde financiële gegevens van mijn organisatie niet goed staan in AIMS. Hoe kan dit en wat moet ik doen om dit te laten corrigeren?

Van verschillende instellingen hebben we de melding ontvangen dat gegevens uit de jaarrekening en/of gegevens uit de kolom ...

Vraag en antwoord

Speellijsten

U kunt uw gegevens invullen via één van de Excel-bestanden die in het zip-bestand bevindt. Afhankelijk van de instelling waarvoor ...

Publicatie | 17-04-2018

Handleiding AIMS

Publicatie | 09-03-2018

Is het al bekend of er in 2018 een loon- en prijs bijstelling komt op het subsidiebedrag?

Het is niet langer toegestaan buitengewone baten en buitengewone lasten op te nemen in de jaarrekening (artikel 2:377 lid 1 ...

Vraag en antwoord

In het controleprotocol van de cultuurperiode 2013-2016 stond een tolerantiegrens beschreven ten aanzien van de controle van de jaarrekening. Hiervoor werd gehanteerd: 1. 5% balanstotaal voor balansposten; en 2. 2% lasten voor posten in de staat van baten en lasten In het nieuwe controleprotocol 2017-2020 wordt verwezen naar de standaarden van de NBA. Hoe zit dat?

In het accountantsprotocol wordt geen materialiteit meer voorgeschreven voor de getrouwheid. Vanuit OCW is een maximale ...

Vraag en antwoord

Waarom kunnen vrijkaarten niet meer worden gewaardeerd?

Bij de aanpassing van het Handboek is zoveel mogelijk aangesloten bij de Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging (RJ). Omdat de RJ ...

Vraag en antwoord

Maakt het opgenomen staatje “personeel en vrijwilligers” onderaan de pagina onderdeel uit van model IIa Categoriale exploitatierekening?

Dit is een aparte tabel. De inhoud dient wel overeen te komen met de inhoud van model II.

Vraag en antwoord

Welke begroting moet worden gehanteerd bij het insturen van de jaarcijfers?

Op pagina 19 is te lezen dat de ‘cijfers in de begrotingskolom overeen moeten stemmen met de meerjarenbegroting die de minister ...

Vraag en antwoord