Handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen 2021-2024

Het Handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen subsidieperiode 2021-2024 is een nadere uitwerking van de verantwoordingsvoorschriften in de Regeling op het specifiek cultuurbeleid.