Aanvullende adviesaanvraag en reflecties stedelijke regio’s naar Raad voor Cultuur

Minister Van Engelshoven heeft de aanvullende adviesaanvraag over de aanvragen voor de Culturele basisinfrastructuur 2021-2024 naar de Raad voor Cultuur gestuurd. In deze aanvullende adviesaanvraag vraagt de minister advies over de aanvragen van de regionale musea. Per provincie komt ten hoogste één door de provincie voorgedragen gemeentelijk of provinciaal museum in aanmerking voor BIS-subsidie.

Daarnaast heeft de minister ook de reflecties van de stedelijke regio’s naar de raad gestuurd. Als onderdeel van de samenwerking tussen het Rijk en stedelijke cultuurregio's heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de bestuurders van de stedelijke regio’s uitgenodigd om te reflecteren op de aanvragen voor de landelijke basisinfrastructuur 2021-2024 uit hun regio.

De raad weegt de reflectie van de stedelijke regio mee in zijn oordeel over het criterium geografische spreiding, zoals beschreven in het beoordelingskader. De reflectie van de stedelijke regio betreft geen beoordeling of advies vanuit de regio. Ook geeft deze geen garantie op subsidie. De Raad voor Cultuur weegt alle vijf criteria uit de regeling tegen elkaar af en komt zo tot een advies aan de minister. Iedere regio is verantwoordelijk voor het eigen proces. Eventuele vragen over de reflectie van de regio kunnen aan de desbetreffende contactpersoon binnen de regio worden gesteld.

U vindt de aanvullende adviesaanvraag en reflecties hier