26 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Maakt het opgenomen staatje “personeel en vrijwilligers” onderaan de pagina onderdeel uit van model IIa Categoriale exploitatierekening?

Dit is een aparte tabel. De inhoud dient wel overeen te komen met de inhoud van model II.

Vraag en antwoord

Welke begroting moet worden gehanteerd bij het insturen van de jaarcijfers?

Op pagina 19 is te lezen dat de ‘cijfers in de begrotingskolom overeen moeten stemmen met de meerjarenbegroting die de minister ...

Vraag en antwoord

Wanneer moet een instelling de jaarcijfers van de gelieerde rechtsvorm meesturen?

De jaarrekening van een ontvanger van een vierjaarlijkse instellingssubsidie gaat vergezeld van de jaarrekeningen van ...

Vraag en antwoord

Kan er een negatief bestemmingsfonds OCW gevormd worden?

Er kan geen negatief bestemmingsfonds OCW gevormd worden.

Vraag en antwoord

Waarom moeten instellingen informatie aanleveren?

Voor de verantwoording, evaluatie en vormgeving van het cultuurbeleid verzamelt, bewerkt en interpreteert het ministerie van OCW, ...

Vraag en antwoord

Waar vind ik hulp?

Via www.cultuursubsidie.nl wordt een handleiding eneen lijst met veel gestelde vragen en antwoorden beschikbaar gesteld; De ...

Vraag en antwoord

Hoe krijg ik toegang tot AIMS?

U ontvangt per e-mail een link waarmee u kunt inloggen in AIMS. U kunt zelf vervolgens uw wachtwoord wijzigen. Deze aanmeldlink ...

Vraag en antwoord

Prestatieoverzicht - Ik heb een voorstelling gespeeld in een land dat niet in de landen lijst voorkomt. Hoe kan ik het land alsnog toevoegen?

Speelijsten werkt met de officiële landsnamen, deze wijken af van de korte landsnamen (zie de website van de Taaladvies).

Vraag en antwoord

Prestatieoverzicht - Hoe begin ik aan een nieuw jaar?

In het tabblad uitvoeringen  kan het jaar geselecteerd worden. Zodra eenmaal een jaar is geselecteerd is het jaar zelf ook ...

Vraag en antwoord

Prestatieoverzicht - “Hoe begin ik aan een correcte/standaard Excel format?”

Deze kunt u bij de Helpdesk opvragen.

Vraag en antwoord