Cultuur van en voor iedereen

Het minsterie van OCW heeft een video gemaakt over de cultuurperiode 2021-2024.