Handboek verantwoording cultuursubsidies Erfgoedwet musea 2021-2024

Het Handboek instellingen Erfgoedwetsubsidies subsidieperiode 2021-2024 is een nadere uitwerking van de verantwoordingsvoorschriften in de Regeling op het specifiek cultuurbeleid en de Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen.