Beoordeling bis-aanvragen | Is er een verschil tussen een positief/negatief oordeel en wel/niet honoreren?

De raad kan een aanvraag negatief beoordelen op een van de drie hoofdcriteria. Dan stopt de behandeling van die aanvraag en kijkt de raad niet meer naar bedrijfsmatige gezondheid en spreiding. Ook als de raad op basis van de eerste drie criteria positief is, kan hij op basis van de laatste twee criteria tot een negatief oordeel komen.

Als de raad positief is over een aanvraag maar deze moet afwegen tegen andere positief beoordeelde aanvragen, wordt dit in de inleiding van een categorie duidelijk gemaakt. Een positief oordeel leidt dus niet altijd tot een advies tot honoreren.