Wat zijn de consequenties als het maximaal aantal woorden wordt overschreden?

Het ministerie toetst binnengekomen aanvragen op de gestelde norm voor het aantal woorden voor het activiteitenplan en de toelichting op de codes. Indien er sprake is van een overschrijding van deze norm, kan dit consequenties hebben voor uw aanvraag.