Wat wordt bedoeld met ‘digitale strategie’? En is dit een vereiste of een optie?

  • Digitalisering draagt bij aan de toegankelijkheid van de culturele en creatieve sector. Het biedt kansen voor nieuwe vormen van creatie en presentatie en het verbreden en vergroten van het publieksbereik. Daarom stimuleert het ministerie van OCW om over een digitale strategie na te denken en dit te beschrijven in het activiteitenplan. Daarbij kunt u denken aan antwoorden op vragen als: zet onze organisatie de komende jaren structureel in op het gebruik van digitale technologie? Met welk doel? Met wie werken wij daarbij samen? 
     
  • Het hebben van een digitale strategie is geen vereiste. Mocht u er bewust voor kiezen om geen digitale technologie in te zetten dan kan het nog steeds zinvol zijn om dit toe te lichten. De Raad voor Cultuur kijkt onder het criterium ‘toegankelijkheid’ in de beoordeling van de plannen ook of organisaties door middel van digitalisering stappen gaan zetten om de toegankelijkheid voor het publiek te vergroten.