In het aanvraagformulier staat dat het activiteitenplan moet bestaan uit vijf duidelijk van elkaar te onderscheiden delen. Is dit onderscheid verplicht?

Ja, dit onderscheid is verplicht voor onderdelen 1 tot en met 3.
Dit bespoedigt en vergemakkelijkt het beoordelings- en vergelijkingsproces van verschillende aanvragen, zodat de Raad voor Cultuur tot een gedegen oordeel kan komen en het ministerie van OCW een subsidiebesluit kan nemen.

Voor onderdelen 4 en 5 geldt dit onderscheid minder strikt. Het is wel van belang dat instellingen voldoende duidelijk het verband leggen tussen hun activiteiten en de specifieke en algemene criteria uit de regeling.