Zal Nederland een apart cultuurfonds voor de Caribisch Nederland oprichten?

Nee, de Rijkscultuurfondsen staan open voor Caribisch Nederland. Er zijn geen plannen voor een specifiek fonds voor Caribisch Nederland.

Veel van het budget binnen de bis gaat naar de Rijkscultuurfondsen voor verdere verdeling, en dat staat ook open voor het hele Koninkrijk der Nederlanden (dus naast Caribisch Nederland, ook Aruba, St. Maarten en Curaçao). De fondsen werken aan het verbeteren van hun zichtbaarheid en toegankelijkheid voor Caribisch Nederland en de landen in het Caribisch gebied.

In de adviesaanvraag cultuurbestel van de toekomst is de Raad voor Cultuur gevraagd aandacht te hebben voor het belang van cultuur in het Caribische deel van het Koninkrijk.