Is er budget voor Caribisch Nederland?

Caribisch Nederland valt al onder de Wet en regeling op het specifiek cultuurbeleid (artikel 1a Wet op het specifiek cultuurbeleid) en de daaronder beschikbaar gestelde budgetten. De regeling op het specifiek cultuurbeleid staat open voor instellingen in Caribisch Nederland.